Hem Arkivbildare
Tekniska Museet
Arkiv
Assar Lindbergs samling rörande salpetersjuderier
Serie
Sök

F1 - Handlingar rörande salpetersjuderier

Plats
Anmärkning
Första: 1575. Senaste: 1966.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1640-1731 102J3 Handskrivna författningar Nr 1.
2 1733-1748 102J3 Handskrivna författningar Nr 2.
3 1749-1753 102J4 Handskrivna författningar Nr 3.
4 1698-1794 102J4 Tryckta författningar Nr I.
5 1726-1867 102J4 Tryckta författningar Nr II, Register.
6 1575-1680 102J4 Handskrivna författningar av Gahn. 1 - 301. Register Nr I.
7 1680-1692 102J4 Handskrivna författningar av Gahn. 302 - 501. Nr II
8 1692-1734 102J4 Handskrivna författningar av Gahn. 502 - 699. Nr III
9 1734-1749 102J4 Handskrivna författningar av Gahn. 700 - 902. Nr IV
10 1749-1759 102J4 Handskrivna författningar av Gahn. 903 - 1199. Nr V
11 1745-1746 102J4 Relationer Länskungörelser.
12 102J4 Tid: 1750-tal. Landshövdingeberättelser, salpeterns rening, produktion-
13 1747-1817 102J4 Berättelser 1747. Lund 1770. Röhler 1805. Anckarström 1774. Berzelius 1817.
14 1771-1795 102J4 Bargchaei 1785. Gadd 1795, 1771. Granit, Cneiff. Hårleman Boethius.
15 1771-1795 102J4 Kihlström.
16 1799-1839 102J4 Hjelm 1799. Tottie 1813, 1822. Sumererna.
17 1756-1817 102J4 Carleberg 1756, 1757. Hjelm 1799. Bilder Examenspunkter 1817. Pottaska 1801. Bilder.
18 1743-1759 102J4 Berger 1743, 1759.
19 1813-1839 102J4 Edman Theodor och J. J.
20 1629-1793 102J5 Ercker 1629. Stille 1709-1710. Om salpetersjuderiinrättningar 1793.
21 1611-1632 102J5 Jakobson 1611-1632. Messenio 1629. Gustaf I:s registratur.
22 1693-1836 102J5 Svavelbruk 1772. Relationer 1744. Rulla 1836. Fahlstedts budget 1746. Gahns indelnings- verk 1736-1738. Plantlador 1818. Rullor 1693, 1836.
23 1693-1836 102J5 Plantlador.
24 1693-1836 102J5 Lador. Torsebro tillverkning.
25 1693-1836 102J5 Lador, pannor, Kooren.
26 1693-1836 102J5 Skåne, Kalmar.
27 1745 102J5 Tjugofjerde Pannelagets Indelning.
28 1963-1966 102J5 Torsebro, fotografier tagna av Assar Lindberg åren 1963-1966.
29 1693-1831 102J5 Cronstrand, Holmberg 1794. Holstein 1803. Rullor 1693, 1738, 1804 och 1831. Lador, Kalmar. Salpeterkommittén.
30 1780-1815 102J5 Bihang till Riksståndens protokoll 1815. Hushållsjournal 1780, m m.
31 1746 102J5 Indelningsverk för Blädinge. Alingsås och Lekaryd 1746.
32 1746 102J5 Indelningsverk för Skatelöv.
33 1746 102J5 Instruktioner, kungabrev, bomark. Inspektioner.
34 1784-1817 102J5 Anmärkning om salpeter. Väster botten. Vallensteen. Lada i Österbotten. Rön 1795. Finska 1803. Kronob. Berättelse. Lantbrukstidning 1817. Om krut 1784.
35 1713-1773 102J5 Skrivelser av Gahn 1713, 1748 1755, 1756 och 1773, m m.
36 102J5 Tid: 1700-tal. Div ospecificerat (förordningar m m). Serien upphör