Hem Arkivbildare
Sök

Tekniska Museet

Huvudkategori
Stiftelse
Giltighetstid
1924--
Dokumentlager
Länk till dokument och bilder
Arkiv Inst.kod Best.kod Landskod
A. Lindholms Elektriska Affär och Mekanisk Verkstads arkiv AB016 LEA SE
A. Mörners arkiv AB Mölnbacka-Trysil, Värmland AB016 AM SE
A. Nelsons arkiv AB016 AN SE
A.C. Haegers arkiv AB016 ACH SE
AB Saltviks arkiv AB016 SALT SE
AB Sveriges Förenade Filfabrikers arkiv AB016 SFF SE
AB Telemikrofons arkiv AB016 TELEM SE
Alarik Larsons arkiv AB016 AKL SE
Albert Bergströms arkiv AB016 ABM SE
Albert Rudlings arkiv AB016 AR SE
Alexander Frithiof Rosborgs arkiv AB016 AFR SE
Alexander Lagermans arkiv AB016 AXL SE
Alf Larssons arkiv AB016 AFL SE
Alf Lysholms arkiv AB016 ALM SE
Algot Berglöfs arkiv AB016 ALB SE
Alvar Müntzings arkiv AB016 AMG SE
Andrarums Alunbruks arkiv AB016 AA SE
Ann-Charlotte Johannessons arkiv AB016 ACJ SE
Anton Carlsunds arkiv AB016 AC SE
Arent Fredrik Herman Silfversparres arkiv AB016 AFHS SE
Arvid Gumaelius arkiv AB016 AG SE
Arvid Odencrantz´ samling rörande foto och film AB016 AO SE
Assar Lindbergs samling rörande salpetersjuderier AB016 AL SE
Atmos AB:s arkiv AB016 ATM SE
August Bagges arkiv AB016 AB SE
August Larssons arkiv AB016 ALN SE
August Lundebergs arkiv AB016 ALG SE
August Westbergs arkiv AB016 AW SE
Augustin Ehrensvärds arkiv AB016 AE SE
Axel Estelles arkiv AB016 AES SE
Axel Hultmans arkiv AB016 AH SE
Axel Otto Alrutz arkiv AB016 AOA SE
B. Meurells arkiv AB016 BME SE
Bengt Ohlsons fotoarkiv AB016 BO SE
Bergs Instrumentfabriks samling AB016 BI SE
Bergsunds Mekaniska Verkstads AB:s arkiv AB016 BMV SE
Bernhard Ells samling AB016 BE SE
Birger Carlsons arkiv AB016 BC SE
Birger Ljungströms arkiv AB016 BL SE
Birger Stafsings arkiv AB016 BS SE
Bo Gustafssons Stenhuggeriers arkiv AB016 BG SE
Bo Melins arkiv AB016 BM SE
Bo Molanders samling rörande stångjärnsstämplar AB016 BOM SE
Bolinders Mekaniska Verkstads AB:s arkiv AB016 BOV SE
Bror Ortons arkiv AB016 BON SE
Byggnads AB Contractors arkiv AB016 BYC SE
Bångbro Järnverks arkiv AB016 BJ SE
C.J. Myhrmans arkiv AB016 CJM SE
C.S. Tegnanders arkiv AB016 CST SE
Carl Adalrik Hults arkiv AB016 CAH SE
Carl Anton Jensens arkiv AB016 CAJ SE
Carl Curmans arkiv AB016 CC SE
Carl Erik Jansons arkiv AB016 CEJ SE
Carl Frithiof Mattssons samling AB016 CFM SE
Carl Gustaf Georg Branerhjelms arkiv AB016 CGGB SE
Carl Gustaf Granströms arkiv AB016 CGG SE
Carl Gustaf Wittenströms arkiv AB016 CGW SE
Carl Johan Cronstedts arkiv AB016 CJC SE
Carl Johan Gimbergs arkiv AB016 CJG SE
Carl Johan Nilssons arkiv AB016 CJN SE
Carl Magnus Lybecks arkiv AB016 CML SE
Carl Magnus Stuarts arkiv AB016 CGS SE
Carl Olof Gabrielssons arkiv AB016 COG SE
Carl Oskar Norelius arkiv AB016 ON SE
Carl Richard Nybergs arkiv AB016 CRN SE
Carl Rinmans arkiv AB016 CR SE
Carl Robert Lamms arkiv AB016 CRL SE
Carl Sahlins bergshistoriska samling AB016 CS SE
Carl Ångströms arkiv AB016 SE
Christopher Polhems arkiv AB016 CP SE
Claes Adolf Adelskölds arkiv AB016 CAA SE
Dagmar och Gösta Påhlmans samling lyxtelegram AB016 DGP SE
Dannemora gruvas arkiv AB016 DG SE
Dataföreningens projekt Från matematikmaskin till IT AB016 DFIT SE
Delary Cellulosafabriks arkiv, Malmö Trämassefabr. AB016 DC SE
Drottning Victorias fotosamling AB016 DV SE
E. Wallgrens arkiv AB016 EW SE
E.J. Westmans arkiv AB016 EJW SE
Edvard Fröbergs arkiv AB016 EFB SE
Edvard Hubendicks arkiv AB016 EH SE
Einar Hogners arkiv AB016 EHO SE
Einar Ströms arkiv AB016 ESM SE
Elektriska AB Magnets arkiv AB016 EM SE
Elektrolux AB:s arkiv AB016 ELX SE
Eliassons laboratorium AB016 EL SE
Elis Bosaeus samling AB016 EB SE
Elis Sidenbladhs arkiv AB016 ES SE
Elsa Carlssons arkiv AB016 EC SE
Emil Holmgrens arkiv AB016 EHN SE
Emil Johanson-Thors arkiv AB016 EJT SE
Emil Tåhlins arkiv AB016 ET SE
Eric Anton Rundlöfs arkiv AB016 ER SE
Erik A. Holms arkiv AB016 EAH SE
Erik Falks arkiv AB016 EF SE
Erik Georg Danielssons arkiv AB016 EGD SE
Ernst Axel Martin Welins arkiv AB016 EAW SE
Ernst Fagerströms arkiv AB016 EFA SE
F.A. Brissanders arkiv AB016 FAB SE
Flerohopps Järnverks arkiv AB016 FJ SE
Fläts Masugns arkiv AB016 FM SE
Frans Lundqvists arkiv AB016 FLT SE
Fredrik Adolf Kjellins arkiv AB016 FAK SE
Fredrik Arvidsson Posses arkiv AB016 FAS SE
Fredrik Bäcks arkiv, Kolmården AB016 FRB SE
Fredrik Hagelbäcks arkiv AB016 FH SE
Fredrik Ljungströms arkiv AB016 FRL SE
Fredrik W. Sterners samling AB016 FWS SE
Fulgence Bienvenües arkiv AB016 FBE SE
Föreningen Hallåflickorna, Karlskrona AB016 HK SE
Föreningen Svenska Sågverksmäns samling AB016 FSS SE
G. E. Wasells arkiv AB016 GEW SE
G. Lindeqvists arkiv AB016 LQ SE
Georg Henrik Carlgrens arkiv AB016 GHC SE
Gert Perssons arkiv AB016 GPN
Gotthilf Ansgarius Betulanders arkiv AB016 GAB SE
Granbergsdals Hyttas arkiv AB016 GDH SE
Granfors Bruk, Graninge bruks arkiv, AB016 GBR SE
Gripsholms kemiska fabrikers arkiv AB016 GKF SE
Gullan Gutfeldts arkiv AB016 GG SE
Gunnar Lindmarks arkiv AB016 GULI SE
Gunnar S. Monséns arkiv AB016 GSM SE
Gurli Linders arkiv AB016 GUL SE
Gustaf Wernersson Cronquists samling AB016 GWC SE
Gustaf Adolf Goldkuhls arkiv AB016 GAG SE
Gustaf Bremmers arkiv AB016 GB SE
Gustaf Carl Witts arkiv AB016 GCW SE
Gustaf de Lavals arkiv AB016 GL SE
Gustaf de Lavals samling AB016 GLS SE
Gustaf de Lavals samling, Ingeniörskontoret/Räkenskapskontoret AB016 GLI SE
Gustaf Ferdinand Flodmans arkiv AB016 GFF SE
Gustaf Janssons arkiv AB016 GJ SE
Gustaf Robert Dahlanders arkiv AB016 GRD SE
Gustaf W. Beskows arkiv AB016 GWB SE
Gustaf Ödqvists arkiv AB016 SE
Gustafsfors AB:s arkiv AB016 GUS SE
Gustafsson & Hellgrens patentarkiv AB016 GHP SE
Gustav Hörstas arkiv AB016 GH SE
Gösta Bodmans samling AB016 GBN SE
Gösta Essviks arkiv AB016 GE SE
Gösta Flormans arkiv AB016 GF SE
Halmstads radioklubb U.P.A. AB016 HRUPA SE
Handfors liebruks arkiv AB016 HLB SE
Hans Edvard Henkes samling AB016 HEH SE
Hans Jacob Arnbergs arkiv AB016 HJA SE
Hansa Fotos arkiv AB016 HF SE
Harald Carlborgs arkiv AB016 HC SE
Harald Martins flyghistoriska arkiv AB016 HM SE
Harald och Jöran Mjöberg samling AB016 HJM SE
Helge Brandts arkiv AB016 HB SE
Helge Palmcrantz arkiv AB016 HP SE
Helmer Bäckströms arkiv AB016 HBM SE
Helsingborgs Kopparverks arkiv AB016 HK SE
Henri Fermins samling AB016 HF SE
Herman A. och P.G. Nyléns arkiv AB016 HN SE
Herman Gustaf Geijers arkiv AB016 HGG SE
Hesselman Motor Corp AB:s arkiv AB016 HMC SE
Hjalmar Arwins arkiv AB016 HA SE
Hjalmar Emanuel Sundbergs arkiv AB016 HES SE
Hjalmar Frisells arkiv AB016 HJF SE
Hjelmafors Bruks arkiv AB016 HBK SE
Huseby Bruks arkiv AB016 HBY SE
Håkan Carlestams arkiv AB016 HCM SE
Håkan Steffansons arkiv AB016 HS SE
Håkan Sterkys arkiv AB016 HSY SE
Håverudsarkivet AB016 HÅV
Hästveda Fruktförädlings arkiv AB016 HFF SE
Högfors Cellulosafabriks arkiv AB016 HCF SE
Ida och Martin Sandahls arkiv AB016 IMS SE
Igelfors Bruks arkiv AB016 IB SE
Institutet för Tillämpad Matematiks arkiv AB016 ITM SE
Islinge Kolförädlingsverk AB016 IKV SE
Ivar Barthens arkiv AB016 IVB SE
Ivar Lundbäcks värderingsarkiv AB016 IL SE
Ivar Steffenburgs arkiv AB016 IS SE
Ivar Svedbergs arkiv AB016 ISG SE
J.E. Eriksons Mekaniska Verkstads AB:s arkiv AB016 EMV SE
J.M.P. Lindgrens arkiv AB016 JL SE
Johan A. de Faires arkiv AB016 JAF SE
Johan Adolf (Janne) Dahls arkiv AB016 JAD SE
Johan Ahlbäcks arkiv AB016 JA SE
Johan Albert Lefflers samling AB016 JAL SE
Johan Alfred Törnqvists arkiv AB016 JAT SE
Johan August Brinells arkiv AB016 JAB SE
Johan August Lidvalls arkiv AB016 JOL SE
Johan Daniel Ullgrens arkiv AB016 JDU SE
Johan Emanuel Åslins arkiv AB016 JEÅ SE
Johan Erik Cederbloms arkiv AB016 JEC SE
Johan Oscar Carlbergs arkiv AB016 JOC SE
Johannes Ruths arkiv AB016 JR SE
John Anderssons arkiv AB016 JAND SE
John Axel Herman Aspegrens arkiv AB016 JAN SE
John Ekelöfs arkiv AB016 JEA SE
John Ericssons arkiv AB016 JE SE
John Georg Grönvalls patentarkiv AB016 JG SE
John Hertzbergs arkiv AB016 JHG SE
John Jäderströms arkiv AB016 JJ SE
John Neréns motorhistoriska samling AB016 JN SE
John Westerdahls samling AB016 JW SE
John Weylands arkiv AB016 JAW SE
Jonas Hesselmans arkiv AB016 JH SE
Jonas Kittmarcks arkiv AB016 JK SE
Jonas Samuel Bagges arkiv AB016 JSB SE
Jonas Wenströms arkiv AB016 JWM SE
Jonas Victor Danielssons arkiv AB016 JVD SE
Jonsbols Bruks arkiv AB016 JB SE
Julius Wilhelm Ramsays arkiv AB016 JWR SE
Järva kattunstryckeri AB016 JKT SE
Karl August Frömans arkiv AB016 KAF SE
Karl Gustaf Grandissons arkiv AB016 KGG SE
Karl Johan Ljungbergs arkiv AB016 KJL SE
Karl Wessblads arkiv AB016 KW SE
Karlskrona Nya Galvaniseringsfabriks arkiv AB016 KNG SE
Karlstads Mekaniska Werkstads AB:s arkiv AB016 KMW SE
Karlstads och Skattkärrs järnvågars arkiv AB016 KSJ SE
Knut Jakob Beskows arkiv AB016 BES SE
Kolm AB:s arkiv AB016 KOL SE
Kommanditbolaget Lövträs arkiv Nils Elner & Co AB016 KBL SE
Kopparhytte-Bångbro hyttas arkiv, Västmanland AB016 KBH SE
Koppoms bruksarkiv AB016 KB SE
Kristian Wilhelm Lundebergs arkiv AB016 KL SE
Krontorps Bruks arkiv AB016 KTB SE
Krämbols järnbruks arkiv AB016 KBJ SE
Kummelnäs kemiska fabriks arkiv AB016 KKF SE
L.E.Halenii Enka & Co arkiv AB016 LEH SE
Lars Bergmans arkiv AB016 LB SE
Lars Gustaf Ståhles arkiv AB016 LGS SE
Lars Odelstiernas skriftsamling AB016 LO SE
Lennart Nilssons arkiv AB016 LEN SE
Lennart Norströms arkiv AB016 LN SE
Loos koboltgruvors arkiv AB016 LKG SE
Love De Geers arkiv AB016 LDG SE
Ludvig Andreas Hubendicks arkiv AB016 LAH SE
Ludvig Hedenborgs arkiv AB016 LH SE
Ludvig Lamms arkiv AB016 LL SE
Ludvig Rinmans arkiv AB016 LR SE
Ludvigsbergs Werkstads AB:s arkiv AB016 LW SE
Luth & Roséns Elektriska AB:s arkiv AB016 LRE SE
Lyckeby Gjuteri & Mekaniska Verkstads arkiv AB016 LG SE
Långö Bruks arkiv AB016 LÅB SE
Löfåsens Silvergruvas arkiv AB016 LÖF
Magnesitaktiebolaget Tarrekaises arkiv AB016 MAT SE
Magnus Hansson den yngres arkiv AB016 MH SE
Magnus Wallers arkiv AB016 MW SE
Martin Wibergs arkiv AB016 MWG SE
Meisters Flygaktiebolags arkiv AB016 MFA SE
Mildor Lundgrens samling AB016 ML SE
Niklasdams Järnbruks arkiv AB016 NJ SE
Nils Ericsons arkiv AB016 NE SE
Nils Friborgs arkiv AB016 NF SE
Nyköpings Mässingsbruk/ Nyköpings Mekaniska Werkstads arkiv AB016 NMW SE
Olaf Erikssons arkiv AB016 OE SE
Oliver Zelands värderingsarkiv AB016 OZ SE
Olof Alfred Sandborghs arkiv AB016 OAS SE
Olof Forsgrens arkiv AB016 OF SE
Olof Fredrik Wilhelm Wallins arkiv AB016 OW SE
Olof Rodhes arkiv AB016 OR SE
Olof Styréns arkiv AB016 OS SE
Olof Åkerrehns arkiv AB016 SE
Olofströms bruks arkiv AB016 OB SE
Optimus AB:s arkiv AB016 OPT SE
Oscar Falkmans arkiv AB016 OSF SE
Oscar Lamms arkiv AB016 OL SE
P.A. Waehrenqvists arkiv AB016 PAW SE
P.J. Hoffrings arkiv AB016 PJH SE
Pauliströms Bruks arkiv AB016 PB SE
Per Axel Ludvig Lindahls arkiv AB016 PAL SE
Per Erik Hubendicks arkiv AB016 PEH SE
Per Johan Bäckmans arkiv AB016 PJB SE
Per Stålhammars samling AB016 PS SE
Peter Wilhelm Streijfferts arkiv AB016 PWS SE
Pettersson & Kinnanders Mekaniska Verkstads arkiv, Stockholm AB016 PK SE
Primus museum AB016 PM SE
Qvills Bruks arkiv AB016 QB SE
Qvist och Gjers arkiv AB016 QG SE
Remington Rand AB AB016 RER SE
Ribbings Ingeniörsbyrås fotosamling AB016 RIF SE
Richard Åkermans arkiv AB016 SE
Robert Wilhelm Strehlenerts arkiv AB016 RWS SE
Rudolph Graves arkiv AB016 RG SE
Samuel Owens arkiv AB016 SAO SE
Severin Berghs järngrosshandels arkiv AB016 SBJ SE
Siffer Lemoines samling AB016 SL SE
Sigurd Curmans arkiv AB016 SC SE
Sigurd Nauckhoffs samling AB016 SN SE
Sillre och Boda sågverks arkiv AB016 SBS SE
Skogsägarnas Oljeaktiebolags arkiv AB016 SO SE
Smedjebackens Valsverks arkiv AB016 SMV SE
Spafors Trämassfabriks arkiv AB016 SPT SE
Sten Velanders arkiv AB016 STV SE
Stig Herbsts arkiv AB016 STH SE
Stimmerbo Masugns arkiv AB016 SM SE
Stockholms termometerfabriks arkiv AB016 STF SE
Stockholmstelefonisterna AB016 STN
Strömshalls Ullspinneri & Klädesfabriks arkiv AB016 SUK SE
Strömsnäs Sågverks arkiv AB016 SS SE
Sven Hörstas arkiv AB016 SH SE
Sven Janssons arkiv AB016 SJ SE
Sven Lampas arkiv AB016 SVL SE
Sven och Gertrud Lundbergs arkiv AB016 SGL SE
Sven Rinmans arkiv AB016 SR SE
Svenska AB Nobel-Diesels arkiv AB016 SND SE
Svenska Industriminnesföreningens arkiv AB016 SIM SE
Svenska Interplanetariska Sällskapets arkiv SIS AB016 SIS SE
Svenska Kul- och Dockfabriken AB:s arkiv, Stockholm AB016 SKD SE
Svenska Pappers- och Cellulosaingeniörsföreningens Cellulosahistoriska samling AB016 SPC SE
Svenska Radioklubbarnes Förbunds arkiv AB016 SRKF SE
Svenska Radioklubbens arkiv AB016 SRK SE
Svenska Spetsbergsexpeditionen 1918-1920. Arkiv AB016 SSE SE
Svenska Torvbyråns arkiv AB016 SVT SE
Svenska Vattenkraftföreningens klippsamling AB016 SV SE
Svenskt Industri- och Handelsmuseum AB016 SIH SE
Sågen Bureås arkiv AB016 SB SE
Säters Yxfabriks arkiv AB016 SYF SE
Sörstafors Pappersbruks arkiv AB016 SP SE
Teknik- och industrihistoriska arkivet AB016 ARK SE
Tekniska Museets filmsamlingar AB016 TMF SE
Tekniska Museets fotokatalogsamling AB016 FK SE
Tekniska Museets kartsamlingar AB016 TMK SE
Tekniska Museets motorhistoriska samling AB016 TMM SE
Tekniska Museets ritningssamlingar AB016 TMR SE
Tekniska Museets ämbetsarkiv - D/D-plan 84- AB016 TM SE
Telemuseums bildsamlingar AB016 TEMB SE
Telemuseums filmsamlingar AB016 TEMF SE
Telemuseums historiska arkiv AB016 TEMH SE
Telemuseums katalogsamling AB016 TEMK SE
Telemuseums samling av affischer, planscher och konst AB016 TEMT SE
Telemuseums samling av kartor och ritningar AB016 TEKR SE
Telemuseums ämbetsarkiv AB016 TEM SE
Televerkets arkiv AB016 TELEV SE
Telia veteranförening Gävle AB016 TVG SE
Thor Viktor Hendric Heijkenskölds arkiv AB016 TH SE
Thorsten Nordenfelts arkiv AB016 TN SE
Thorvald Gehrmans arkiv AB016 TG SE
Thyfors Bruks arkiv AB016 THY SE
Timsfors bruks arkiv AB016 TFB SE
Tomas Bennets arkiv AB016 TB SE
Tor Ekströms arkiv AB016 TE SE
Torsebro krutbruks arkiv AB016 TK SE
Torsten Althins arkiv AB016 TA SE
Torsten Gårdlunds arkiv AB016 TGD SE
Torsten Holmgrens arkiv AB016 THN SE
Torsten Wilners arkiv AB016 TW SE
Trollhättans Pappersbruks arkiv AB016 TP SE
Tudor HK:s arkiv , Stockholm AB016 THK SE
Ture Hagelbäcks arkiv AB016 THB SE
Ulla Fornanders samling AB016 UF SE
Urania-institutets arkiv AB016 UI SE
W.A.E. Welamssons arkiv AB016 WAEW SE
Waldemar Bernhards arkiv AB016 WB SE
Walfrid Peterssons arkiv AB016 WP SE
Westerviks Mekaniska Verkstads arkiv AB016 WMV SE
Viktor Schreils arkiv AB016 VS SE
Wilhelm Müntzings arkiv AB016 WM SE
Wilhelm Steinholz arkiv AB016 WSZ SE
Wilhelm Wenströms arkiv AB016 WW SE
William Olssons arkiv AB016 WO SE
Väddö sockens gruvors arkiv AB016 VSG SE
Åminne Bruks arkiv AB016 ÅB SE
Ädelfors Guldverks arkiv AB016 ÄG SE
Örebro Tekniska Gymnasiums arkiv AB016 ÖTG SE
Östanå Fabriks AB:s arkiv AB016 ÖP SE

Tekniska Museet

Topografiskt namn
Stockholm
Beskrivning
AB016