Hem Arkivbildare
Tekniska Museet
Arkiv
Sök

Dagmar och Gösta Påhlmans samling lyxtelegram

Arkivinstitution
Tekniska museet
Beståndskod
DGP
Landskod
SE
Arkivschema
Enskilda arkiv
Registreringsdatum
2018-12-10
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
F - ÄMNESORDNADE HANDLINGAR

Dagmar och Gösta Påhlmans samling lyxtelegram

 


Historik kring makarna Påhlman

Otto Ottosson P (18531915) och John Magnus Ottosson P (18601945) grundade 1881 Bröderna Påhlmans skrifinstitut.

Det P:ska handelsinstitutet blev följande år den första privata handelsskola som fick statsunderstöd och sattes därigenom också under Skolöverstyrelsens överinseende. En särskild studierektor tillsattes 1923 och under 1920-talet tillkom en rad nya yrkeskurser liksom korrespondenskurser och populärt hållna s k medborgarkurser (1924), som meddelade undervisning i bl a skattelagstiftning, kommunal- och statskunskap, familjerätt, nationalekonomi samt förhandlings- och diskussionsteknik. Efter att ha haft lokaler på skilda ställen i Sthlm flyttade skolan 1930 till ett eget större byggnadskomplex på Sveavägen.

John P ombildade 1923 verksamheten till ab och kvarstod som VD till sin död. Han överlät 1933 rektorskapet på sin son John Magnus Gösta P (18951963) som blivit jur kand 1920 och varit tf borgmästare bl a i Sigtuna samt drivit advokatpraktik i Sthlm 192535. Gösta P kunde med statsanslag åka på studieresa 192021 i Europa och USA och studera handelsundervisning och var från 1921 knuten som lärare vid institutet. Han kvarstod som rektor till 1962 då han efterträddes av sonen Ragnar P (f 1926).

Gösta P intresserade sig tidigt för stilgranskning och verkade som skriftexpert åt domstolar och andra myndigheter. Under hans rektorat introducerades en rad nya kurser, bl a en för försäkringsinspektörer (1933), en detaljhandelskurs (1937), den första handelsresandekursen i Sverige (1942) och den första abonnenttelefonistkursen (1947). En föreläsningsserie om "näringsidkarens vardagsjuridik" började 1952 och en kvällskurs i umgängespsykologi 1961, vilket ämne redan ingått i den tvååriga handelskurs med försäljningsteknisk betoning som igångsatts 1944 som svar på behovet av grundutbildning i reklam- och försäljningsyrken. Från 1950 erhöll institutet statsbidrag för samtliga sina kurser och från s å även bidrag från Sthlms stad.

Genom åren har ett stort antal personer verksamma på olika nivåer i det kommersiella livet fått sin utbildning vid P:s handelsinstitut. Redan 1926 var det totala elevantalet räknat sedan starten över 82 000.

Källa: Svensk biografiskt lexikon,

Band 29 (1995-1997), sida 537Historik kring lyxtelgram:
I Danmark hade man tagit fram konstnärligt utförda telegramblanketter 1903. Norge följde och Sverige ville inte vara sämre. En tävling bland konstakademiens elever ledde inte till något. Grossshandlaren Hagberg i Göteborg, sjuklig i tuberkulos och sekreterare i Svenska nationalföreningen mot tuberkulos, föreslog lyxblanketter mot extra avgift som skulle tillfalla föreningen. 1911 beslutar verket och föreningen att genomföra detta tillsammans. De tre första blanketterna Lx1, Lx2 och Lx3 blev resultatet. Den 16 augusti 1912 sänds det första lx-telegrammet, från Nationalföreningen till grosshandlare Hagberg. Under 1912 såldes 92642 lx-blanketter mellan 16/8-31/12. Källa: Svenska Telegrafverket bd IV, sid 300 ff.


Dagmar och Gösta Påhlmans samling lyxtelegram

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Dagmar och Gösta Påhlmans samling lyxtelegram