Hem Arkivbildare
Tekniska Museet
Arkiv
Sök

Dagmar och Gösta Påhlmans samling lyxtelegram

Arkivinstitution
Tekniska museet
Beståndskod
DGP
Landskod
SE
Arkivschema
Enskilda arkiv
Registreringsdatum
2018-12-10
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
F - ÄMNESORDNADE HANDLINGAR
F1 - Ämneordnade lyxtelegram

Dagmar och Gösta Påhlmans samling lyxtelegram

 

Historik kring lyxtelegram

I Danmark tog man fram konstnärligt utförda telegramblanketter 1903. Norge följde och Sverige ville inte vara sämre. En tävling bland konstakademins elever ledde inte till något. Grosshandlare Hagberg i Göteborg, sjuklig i tuberkulos och sekreterare i Svenska nationalföreningen mot tuberkulos, föreslog lyxblanketter mot extra avgift som skulle tillfalla föreningen. 1911 beslutar verket och föreningen att genomföra detta tillsammans. De tre första blanketterna Lx1, Lx2 och Lx3 blev resultatet. Den 16 augusti 1912 sänds det första lx-telegrammet, från Nationalföreningen till grosshandlare Hagberg. Under 1912 såldes 92642 lyx-blanketter mellan 16/8-31/12.

Källa: Svenska Telegrafverket bd IV, sid 300 ff.

Historik kring Påhlmans handelsinstitut

Påhlmans Handelsinstitut är ett utbildningsföretag i Stockholm som bedriver utbildningar inom bland annat juridik, HR och ekonomi. Påhlmans Handelsinstitut grundades av Otto Magnus Påhlman i Stockholm 1881 som Sveriges första skrivinstitut. Verksamheten breddades och omfattade affärskorrespondens, bokföring, handelslära och redovisning. Verksamheten togs över av sönerna och bytte namn till Bröderna Påhlmans Handelsinstitut. Namnet Påhlmans Handelsinstitut antogs senare. Verksamheten flyttade 1930 till det egna huset på Sveavägen 82–88.

Sedan mitten av 1970-talet bedrivs verksamheten under Medborgarskolan Region Stockholm. Idag har man utbildningar inom ekonomi/lön, juridik och HR - både s.k. YH-utbildningar och öppna praktiska utbildningar, många gånger med praktikinslag. Numera finns verksamheten på Hagagatan 23 A, Stockholm.

Källa: Wikipedia

Historik kring makarna Påhlman

John Magnus Gösta Påhlman (1895–1963), född i Stockholm, blev jur kand 1920. Verksam som tillförordnad borgmästare i Sigtuna samt drev advokatpraktik i Stockholm 1925–35. Gösta reste med statsanslag på studieresa 1920–21 i Europa och USA för att studera handelsundervisning och var från 1921 knuten som lärare vid Påhlmans handelsinstitutet. Gösta blev därefter rektor på 1933–1962 då han efterträddes av sonen Ragnar (f 1926). Ragnar emigrerade till Australien i oktober 1970. Därefter övergick verksamheten till Medborgarskolan, region Stockholm.

Gösta intresserade sig tidigt för stilgranskning och verkade som skriftexpert åt domstolar och andra myndigheter. Under hans rektorat introducerades en rad nya kurser, bland annat en för försäkringsinspektörer (1933), en detaljhandelskurs (1937), den första handelsresandekursen i Sverige (1942) och den första abonnenttelefonistkursen (1947). En föreläsningsserie om "näringsidkarens vardagsjuridik" började 1952 och en kvällskurs i umgängespsykologi 1961, vilket ämne redan ingått i den tvååriga handelskurs med försäljningsteknisk betoning som igångsatts 1944 som svar på behovet av grundutbildning i reklam- och försäljningsyrken. Från 1950 erhöll institutet statsbidrag för samtliga sina kurser och från så även bidrag från Stockholms stad.

Källa: Svenskt biografiskt lexikon, band 29 (1995-1997), sida 537.

Göstas maka, Rut Dagmar Påhlman (född Ekman) (1904–1997) föddes i Göteborg. Hon började utbilda sig till skolkökslärarinna då paret träffades hos goda vänner och gifte sig den 7 april 1925 i Adolf Fredriks kyrka.

2018 skänkte parets döttrar, Ulla Falkenborg, Eva von Essen och Ingrid Påhlman-Käck, Gösta och Dagmars samling av lyxtelegram från 1925–1960 till Tekniska museets samlingar. Telegrammen synliggör på ett levande sätt livet i olika faser som alla kan relatera till (gifta sig, fylla år). Vi får följa paret under åren 1925–1960.

Källa: Samtal med Ingrid Påhlman-Käck i september 2018.

Dagmar och Gösta Påhlmans samling lyxtelegram

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Dagmar och Gösta Påhlmans samling lyxtelegram