Hem Arkivbildare
Tekniska Museet
Arkiv
Sök

Bångbro Järnverks arkiv

Arkivinstitution
Tekniska museet
Beståndskod
BJ
Landskod
SE
Arkivschema
Enskilda arkiv
Registreringsdatum
2015-09-17
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
F1 - Handlingar om Bångbro järnverk
J1 - Ritningar

Bångbro Järnverks arkiv

 

Bångbro Järnverks arkiv

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Omfång
0.2 Hyllmeter


Anmärkning
Arkivtyp: Företagsarkiv, TM27923

Bångbro Järnverk, invid Garhytteån, grundades i början av 1870-talet av bruksägaren Leo Wallmo (1824-1887). Hösten 1874 hade bolaget använt upp hela aktiekapitalet och även dragit på sig stora skulder. Bolaget gick i konkurs 1875 och Motala verkstad köpte upp bolaget. 1890 övertogs bruket av grosshandlarna Hjalmar Lagerkvist och Isak Hirsch i Stockholm och döptes om till Aktiebolaget Bångbro Järnverk.

1895 överläts bolaget till Aktiebolaget Bångbro rörverk. En av de största aktieägarna var uppfinnaren Gustaf de Laval. Järnverket byggdes ut med ett större valsverk för tillverkning av rör och stång.

Arkivet ingick ursprungligen i det teknik- och industrihistoriska arkivet (ARK) hos Tekniska museet men bröts ut 2015 för att istället redovisas som en egen arkivbildare för Bångbro järnverk. Vidare finns information om verksamheten i Bångbro även i Carl Sahlins bergshistoriska samling, i arkivet för Kopparhytte-Bångbro hytta, Västmanland (beståndskod KBH). Vissa övriga handlingar om Bångbro ligger dock kvar i det teknik- och industrihistoriska arkivet (ARK) i volym 95.

Bångbro Järnverks arkiv