Hem Arkivbildare
Tekniska Museet
Arkiv
Sök

Alf Larssons arkiv

Arkivinstitution
Tekniska museet
Beståndskod
AFL
Landskod
SE
Arkivschema
Enskilda arkiv
Registreringsdatum
2004-01-25
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
F1 - Ämnesordnade handlingar
L1 - Tryckta skrifter och artiklar av Alf Larsson
Ö1 - Pressklipp

Alf Larssons arkiv

 

Alf Larssons arkiv

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Ja
Reproduktion tillgänglig

Omfång
0.8 Hyllmeter


Anmärkning
Arkivtyp: Personarkiv. Alf Larsson (1852-1924)
Johan Peter Alfred Larson (skrev sig vanligen Alf. Larson), var en svensk kemiingenjör, disponent och produktiv skribent.

Alf. Larson arbetade 1875-1884 vid Liljeholmens stearinfabrik, 1885-1896 vid Skånska superfosfat- och svavelsyrefabriks AB i Helsingborg och 1897 hos Gustaf de Laval.
Med stipendium från Vetenskapsakademien gjorde han 1886 studieresor rörande alkalier i England, Frankrike och Tyskland. Kungliga järnvägsstyrelsen lät honom 1899-1900 studera impregnering av syllar och brikettering av stenkol i England och Tyskland. Finansdepartementet sände honom 1901-1902 till Tyskland, Holland, Frankrike och Ryssland för att studera utvinningen av bränntorv.

Utöver ingenjörskarriären var han verkställande direktör i några företag: 1887-1896 för Tidnings AB Skåne-Halland, 1893-1896 för Helsingborgs margarinfabrik och 1899-1906 för AB Granefors koppar- och mässingsverk, ett kopparbruk i Asarum.

Han grundlade 1888 en fabrik i Riga för lerjordssalter, 1890 Helsingborgs kalk- och cindersfabrik, 1894 Elgöns sillguanofabrik i Bohuslän och 1897-1904 ett antal fabriker för bränntorv och torvströ.

TM1052
F.d. Ark. 1368

Alf Larssons arkiv