Hem Arkivbildare
Tekniska Museet
Arkiv
Sök

Timsfors bruks arkiv

Arkivinstitution
Tekniska museet
Beståndskod
TFB
Landskod
SE
Arkivschema
Enskilda arkiv
Registreringsdatum
2011-11-07
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
F1 - Ämnesordnade handlingar

Timsfors bruks arkiv

 

Brukspatronen, sjökapten Anders Thim köpte Gällarböke hemman vid Lagan i Markaryds socken, Kronobergs län. Egendomen fick namnet Thimsfors bruk. Här fanns redan kvarnverksamhet. År 1796 fick Thim privilegium att anlägga ett manufakturverk bestående av en knipphammare och en spikhammare omfattande 100 skeppund smide. År 1896 förvärvade ingenjören Alvar Müntzing egendomen och anlade där Thimsfors Pappfabrik för tillverkning av takpapp. År 1914 ombildades fabriken och fick namnet Lagamills AB för att år 1931 inordnas i Munksjö AB.

Timsfors bruks arkiv omfattar handlingar från åren 1743 till 1949. Av de äldre handlingarna kan man utläsa försök att redan före år 1896 anlägga en stångjärnshammare vid Gällarböke. Här finns handlingar som styrker Anders Thims privilegier att driva manufakturverk. Brandförsäkringshandlingar, kontrakt, utökning och reglering av såg- och kvarnverksamheter, tvister samt handlingar rörande olaga intrång m.m ingår i arkivet. Här finns också en del trycksaker samt pressklipp.

Timsfors bruks arkiv

Handlingarnas tid
1743--1940
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Ja
Reproduktion tillgänglig
Nej

Omfång
0.1 Hyllmeter


Anmärkning
Arkivtyp: Företagsarkiv. F.d. Ark. 451. Brukspatronen, sjökapten Anders Thim köpte Gällarböke hemman vid Lagan i Markaryds socken, Kronobergs län. Egendomen fick namnet Thimsfors bruk. Här fanns redan kvarnverksamhet. År 1796 fick Thim privilegium att anlägga ett manufakturverk bestående av en knipphammare och en spikhammare omfattande 100 skeppund smide. År 1896 förvärvade ingenjören Alvar Müntzing egendomen och anlade där Thimsfors Pappfabrik för tillverkning av takpapp. År 1914 ombildades fabriken och fick namnet Lagamills AB för att år 1931 inordnas i Munksjö AB.
Timsfors bruks arkiv omfattar handlingar från åren 1743 till 1949. Av de äldre handlingarna kan man utläsa försök att redan före år 1896 anlägga en stångjärnshammare vid Gällarböke. Här finns handlingar som styrker Anders Thims privilegier att driva manufakturverk. Brandförsäkringshandlingar, kontrakt, utökning och reglering av såg- och kvarnverksamheter, tvister samt handlingar rörande olaga intrång m.m ingår i arkivet. Här finns också en del trycksaker samt pressklipp.

Timsfors bruks arkiv

Handling Anmärkning
Ämnesordnade handlingar, allmänt
Fastighetshandlingar
Räkenskaper, allmänt
Tryck
Pressklipp