Hem Arkivbildare
Tekniska Museet
Arkiv
Sök

Harald Carlborgs arkiv

Arkivinstitution
Tekniska museet
Beståndskod
HC
Landskod
SE
Arkivschema
Enskilda arkiv
Registreringsdatum
2011-04-19
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
F1 - Anteckningsböcker från KTH
K1 - Negativ, glasplåtar med motiv från gruvor och bruk i mellersta berglagerna

Harald Carlborgs arkiv

 

Per August Harald Carlborg (1886-1970) utexaminerades år 1909 från Tekniska högskolans fackskola för bergsvetenskap. Carlborg var verksam som gruvingenjör i Sverige, Brasilien och Norge. Han var under en längre tid byråingenjör, sedermera kommerseråd vid Kommerskollegiets bergsbyrå. Åren 1939-1942 var Carlborg chef för Statens industrikommissions järn- och stålavdelning samt sedermera ledamot och vice ordförande vid denna kommission. Arkivet utgöres av tio volymer föreläsningsanteckningar från tiden vid KTH.

Harald Carlborgs arkiv

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Ja
Reproduktion tillgänglig
Nej

Omfång
0.7 Hyllmeter


Anmärkning
Arkivtyp: Personarkiv. TM7034. Per August Harald Carlborg (1886-1970) utexaminerades år 1909 från Tekniska högskolans fackskola för bergsvetenskap. Carlborg var verksam som gruvingenjör i Sverige, Brasilien och Norge. Han var under en längre tid byråingenjör, sedermera kommerseråd vid Kommerskollegiets bergsbyrå. Åren 1939-1942 var Carlborg chef för Statens industrikommissions järn- och stålavdelning samt sedermera ledamot och vice ordförande vid denna kommission. Arkivet utgöres av föreläsningsanteckningar från tiden vid KTH.

Harald Carlborgs arkiv

Handling Anmärkning
Ämnesordnade handlingar, allmänt