Hem Arkivbildare
Tekniska Museet
Arkiv
Sök

Magnesitaktiebolaget Tarrekaises arkiv

Arkivinstitution
Tekniska museet
Beståndskod
MAT
Landskod
SE
Arkivschema
Enskilda arkiv
Registreringsdatum
2006-12-15
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Protokoll
E1 - Korrespondens
F1 - Ämnesordnade handlingar
G1 - Räkenskapshandlingar
L1 - Trycksaker

Magnesitaktiebolaget Tarrekaises arkiv

 
Historik för Magnesitaktiebolaget Tarrekaises arkiv.
Magnesitaktiebolaget Tarrekaise (1903-1927) grundades för att utvinna grundämnet magnesit i Tarrekaises fjällmassiv nära Kvikkjokk i Lappland. Öppnandet av gruvan 1903 föregicks av en lång prospekteringstid från mitten av 1880-talet. År 1909 lämnades en proposition från Regeringen samt motionerades i Riksdagen om förstatligande, som ej blev av. Företaget gick i likvidation i december 1927.
Arkivet är relativt omfattande från tiden 1884-1929. Alla protokollen,1903-1929, med förvaltnings- och revisionsberättelser finns i avskrift. Korrespondensen, 1897-1929, utgöres av skrivelser till Konungen, Kungl. Maj:ts Kommerskollegium, Bergmästareämbetet i Norra distriktet, officiella myndigheter såsom länsstyrelsen i Norrbottens län och kommunala myndigheter samt många företag och andra intressenter. De ämnesordnade handlingarna innehåller stiftelseurkund och bolagsordning. Här finns en stor samling s.k. mutsedlar, kontrakt, borgensförbindelser, fullmakter samt olycksfallsförsäkringar för anställda. Bland räkenskapshandlingarna, 1902-1929, finner man aktieregisterböcker, huvudböcker, kassaböcker, memorial, aktiebrev med kuponger, kostnadsberäkningar, deklarationer samt mängder med verifikationer. Bland trycksakerna hittar man bl.a. ovannämnda proposition och motioner samt broschyrer om magnesitfyndigheten i Kvikkjokks kappellag. Ett par pressklipp 1911-1919 finns också.Magnesitaktiebolaget Tarrekaises arkiv

Handlingarnas tid
1884--1929
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Ja
Reproduktion tillgänglig
Nej

Omfång
1.1 Hyllmeter


Anmärkning
Arkivtyp: Företagsarkiv . F.d. Ark. 2472. TM21974. Gåva till TM 1944 av dir. Arvid Sohlman.
Magnesitaktiebolaget Tarrekaise (1903-1927) grundades för att utvinna grundämnet magnesit i Tarrekaises fjällmassiv nära Kvikkjokk i Lappland. Öppnandet av gruvan 1903 föregicks av en lång prospekteringstid från mitten av 1880-talet. År 1909 lämnades en proposition från Regeringen samt motionerades i Riksdagen om förstatligande, som ej blev av. Företaget gick i likvidation i december 1927.
Arkivet är relativt omfattande från tiden 1884-1929. Alla protokollen,1903-1929, med förvaltnings- och revisionsberättelser finns i avskrift. Korrespondensen, 1897-1929, utgöres av skrivelser till Konungen, Kungl. Maj:ts Kommerskollegium, Bergmästareämbetet i Norra distriktet, officiella myndigheter såsom länsstyrelsen i Norrbottens län och kommunala myndigheter samt många företag och andra intressenter. De ämnesordnade handlingarna innehåller stiftelseurkund och bolagsordning. Här finns en stor samling s.k. mutsedlar, kontrakt, borgensförbindelser, fullmakter samt olycksfallsförsäkringar för anställda. Bland räkenskapshandlingarna, 1902-1929, finner man aktieregisterböcker, huvudböcker, kassaböcker, memorial, aktiebrev med kuponger, kostnadsberäkningar, deklarationer samt mängder med verifikationer. Bland trycksakerna hittar man bl.a. ovannämnda proposition och motioner samt broschyrer om magnesitfyndigheten i Kvikkjokks kappellag. Ett par pressklipp 1911-1919 finns också.
Pd

Magnesitaktiebolaget Tarrekaises arkiv

Ämnesord Text
Ort Tarrekaise, Kvikkjokk
Sakord Magnesit
Handling Anmärkning
Protokoll och beslut
Protokollsbilagor
Inkomna handlingar, korrespondens
Ämnesordnade handlingar, allmänt
Räkenskaper, allmänt
Tryck
Pressklipp