Hem Arkivbildare
Tekniska Museet
Arkiv
Sök

Albert Rudlings arkiv

Arkivinstitution
Tekniska museet
Beståndskod
AR
Landskod
SE
Arkivschema
Enskilda arkiv
Registreringsdatum
2006-12-07
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
F1 - Ämnesordnade handlingar

Albert Rudlings arkiv

 
Historik för Albert Rudlings arkiv.
Albert Rudling ( 1866-1942) föddes i Vreta Kloster i Östergötland. Efter examen vid Kungl. Tekniska Högskolan inom det kemiskt-tekniska området fick han anställning hos Dorch, Bäcksin & Co. i Göteborg. 1901 till 1913 arbetade Rudling utomlands, främst i Tyskland och Österrike. Efter hemkomsten till Sverige arbetade han först hos Fernissaktiebolaget. Så småningom fick Rudling anställning hos AB Wilhelm Becker där han stannade till pensionen 1938.
Arkivet omfattar åren 1846 t.o.m. 1929. Korrespondensen rör svenska och utländska förhållanden inom färgteknikbranschen. Bland de ämnesordnade handlingarna finns åtskilliga analyser och försök samt många patenthandlingar från Sverige, Tyskland, Österrike m.fl. länder. Kalkyler, kostnadsförslag och offerter finns bland räkenskapshandlingarna samt ett par pressklipp.Albert Rudlings arkiv

Handlingarnas tid
1846--1929
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Ja
Reproduktion tillgänglig
Nej

Omfång
0.1 Hyllmeter


Anmärkning
Arkivtyp: personarkiv. F.d. Ark. 2410. TM21197.
Albert Rudling (1866-1942) föddes i Vreta Kloster i Östergötland. Efter examen vid Kungl. Tekniska Högskolan inom det kemiskt-tekniska området fick han anställning hos Dorch, Bäcksin & Co. i Göteborg. 1901 till 1913 arbetade Rudling utomlands, främst i Tyskland och Österrike. Efter hemkomsten till Sverige arbetade han först hos Fernissaktiebolaget. Så småningom fick Rudling anställning hos AB Wilhelm Becker där han stannade till pensionen 1938.
Arkivet omfattar åren 1846 t.o.m. 1929. Korrespondensen rör svenska och utländska förhållanden inom färgteknikbranschen. Bland de ämnesordnade handlingarna finns åtskilliga analyser och försök samt många patenthandlingar från Sverige, Tyskland, Österrike m.fl. länder. Kalkyler, kostnadsförslag och offerter finns bland räkenskapshandlingarna samt ett par pressklipp.

Albert Rudlings arkiv

Ämnesord Text
Person Albert Rudling
Ort Stockholm
Sakord Kemi, färg, fernissa
Handling Anmärkning
Inkomna handlingar, korrespondens
Ämnesordnade handlingar, allmänt
Räkenskaper, allmänt
Ritningar
Tryck
Pressklipp