Hem Arkivbildare
Tekniska Museet
Arkiv
Sök

Karlskrona Nya Galvaniseringsfabriks arkiv

Arkivinstitution
Tekniska museet
Beståndskod
KNG
Landskod
SE
Arkivschema
Enskilda arkiv
Registreringsdatum
2006-11-27
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Protokoll
E1 - Korrespondens
F1 - Ämnesordnade handlingar
G1 - Räkenskapshandlingar
L1 - Trycksaker

Karlskrona Nya Galvaniseringsfabriks arkiv

 
Historik för Karlskrona Nya Galvaniseringsfabriks arkiv.
I slutet av 1860-talet uppfann fabrikören Gustaf Andersson (1843-1909) en metod att förzinka järnplåt för att förhindra rostangrepp, den svenska galvaniseringsmetoden. 1873 startade Galvaniserings-Aktiebolaget i Karlskrona med Andersson som arbetschef. År 1883 anlade Andersson en egen fabrik med namnet Aktiebolaget Karlskrona Nya Galvaniseringsfabrik. Efter Gustaf Anderssons död 1909 övertogs fabriken av Gerhard Andersson, som 1918 inköpte den maskinella utrustningen från Karlskrona Nya Galvaniseringsfabrik och flyttade den till Lyckeby.
1927 skänktes arkivmaterialet från Karlskrona Nya Galvaniseringsfabrik till Tekniska museet.
Arkivet omfattar tiden 1874-1912, d.v.s en del handlingar kommer även från Galvaniserings-Aktiebolaget i Karlskrona. Protokollsserien är relativt fullständig med styrelseprotokoll och bolagsstämmeprotokoll från åren 1900 t.o.m. 1908. Affärskorrespondensen från åren 1883 t.o.m. 1911 är omfattande. Bland de ämnesordnade handlingarna märks bolagsordning, register över minderåriga arbetare, aktiebrev med kuponger samt orderböcker. Räkenskapshandlingarna utgöres av huvudböcker, dagböcker, memorial, kontoböcker, journaler, plåtregister, tillverkningsböcker, inventarier samt kostnadsberäkningar. Här finns också trycksaker såsom reklambroschyrer, priskuranter och varukatalog,
Till arkivhandlingarna skall också läggas ritningssamlingen TM4157 bestående av ritningar rörande byggnader och maskiner.Karlskrona Nya Galvaniseringsfabriks arkiv

Handlingarnas tid
1974--1913
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Ja
Reproduktion tillgänglig
Nej

Omfång
1.1 Hyllmeter


Anmärkning
Arkivtyp: Företagsarkiv. F.d. Ark. 1246. TM4148.
I slutet av 1860-talet uppfann fabrikören Gustaf Andersson (1843-1909) en metod att förzinka järnplåt för att förhindra rostangrepp, den svenska galvaniseringsmetoden. 1873 startade Galvaniserings-Aktiebolaget i Karlskrona med Andersson som arbetschef. År 1883 anlade Andersson en egen fabrik med namnet Aktiebolaget Karlskrona Nya Galvaniseringsfabrik. Efter Gustaf Anderssons död 1909 övertogs fabriken av Gerhard Andersson, som 1918 inköpte den maskinella utrustningen från Karlskrona Nya Galvaniseringsfabrik och flyttade den till Lyckeby.
1927 skänktes arkivmaterialet från Karlskrona Nya Galvaniseringsfabrik till Tekniska museet.
Arkivet omfattar tiden 1874-1912, d.v.s en del handlingar kommer även från Galvaniserings-Aktiebolaget i Karlskrona. Protokollsserien är relativt fullständig med styrelseprotokoll och bolagsstämmeprotokoll från åren 1900 t.o.m. 1908. Affärskorrespondensen från åren 1883 t.o.m. 1911 är omfattande. Bland de ämnesordnade handlingarna märks bolagsordning, register över minderåriga arbetare, aktiebrev med kuponger samt orderböcker. Räkenskapshandlingarna utgöres av huvudböcker, dagböcker, memorial, kontoböcker, journaler, plåtregister, tillverkningsböcker, inventarier samt kostnadsberäkningar. Här finns också trycksaker såsom reklambroschyrer, priskuranter och varukatalog,
Till arkivhandlingarna skall också läggas ritningssamlingen TM4157 bestående av ritningar rörande byggnader och maskiner.

Karlskrona Nya Galvaniseringsfabriks arkiv

Ämnesord Text
Person Fabrikör Gustaf Andersson
Ort Karlskrona
Sakord Galvanisering
Handling Anmärkning
Protokoll och beslut
Verksamhetsberättelser (arkivbildarens egna)
Inkomna handlingar, korrespondens
Ämnesordnade handlingar, allmänt
Räkenskaper, allmänt
Tryck