Hem Arkivbildare
Tekniska Museet
Arkiv
Sök

Dataföreningens projekt Från matematikmaskin till IT

Arkivinstitution
Tekniska museet
Beståndskod
DFIT
Landskod
SE
Arkivschema
Enskilda arkiv
Registreringsdatum
2006-09-22
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Protokoll med bilagor
B1 - Styrdokument, projektpresentationer och andra utgående handlingar
E1 - Diarieförd korrespondens rörande insamlandet av minnesberättelser
E2 - Fokusgruppernas redigerade intervjuer
E3 - IT-minnen från Dataföreningens hemsida ( IThistoria.se )
F1 - Handlingar rörande fokusgrupp Tidiga datorer
F2 - Handlingar rörande fokusgrupp Vården
F3 - Handlingar rörande fokusgrupp Finansbranschen
F4 - Handlingar rörande fokusgrupp Transportsektorn
F5 - Handlingar rörande fokusgrupp Systemutveckling
F6 - Handlingar rörande fokusgrupp Industrin
F7 - Handlingar rörande fokusgrupp Media
F8 - Handlingar rörande fokusgrupp IT-industrin
F9 - Handlingar rörande fokusgrupp Universitet och högskola
F10 - Handlingar rörande fokusgrupp Användarinflytande
F11 - Handlingar rörande fokusgrupp Offentlig förvaltning
F12 - Handlingar rörande fokusgrupp Telekom
F13 - Handlingar rörande fokusgrupp Arkiv, bibliotek och museer
F14 - Handlingar rörande fokusgrupp Försvaret
F15 - Handlingar rörande Fokusgrupp Skolan
F16 - Handlingar rörande Fokusgrupp Handel
F17 - Personliga arkivhandlingar överlämnade till projektet
F18 - Handlingar rörande datorisering av transportsystemet i LKAB:s gruva
F19 - Projektets övriga ämnesordnade handlingar
G1 - Handlingar rörande projektets ekonomi
Z1 - Oredigerad råfilm, DV
Z2 - Oredigerad film, DVD
Z3 - Ljudband till oredigerade filmer, DAT
Z4 - Ljudinspelningar från vittnesseminarier, CD
Z5 - Ljudinspelningar från intervjuer m.m., CD
Z6 - Oredigerad råfilm, DV CAM
Z7 - Redigerade filmer från vittnesseminarier, DVD
Z8 - Digitala filer till redigerade filmer
Z9 - Övriga ljud och bildupptagningar

Dataföreningens projekt Från matematikmaskin till IT

 
Historik för
Dataföreningens projekt Från matematikmaskin till IT.


Dataföreningens projekt Från matematikmaskin till IT

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Ja
Reproduktion tillgänglig
Delvis

Omfång
13.0 Hyllmeter


Anmärkning
DOK3

Dataföreningens projekt Från matematikmaskin till IT