Hem Arkivbildare
Tekniska Museet
Arkiv
Sök

Svenska Radioklubbarnes Förbunds arkiv

Arkivinstitution
Tekniska museet
Beståndskod
SRKF
Landskod
SE
Arkivschema
Enskilda arkiv
Registreringsdatum
2004-03-18
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Protokoll med bilagor
B1 - Utgående brev
F1 - Handlingar rörande rundradiofrågan i Sverige

Svenska Radioklubbarnes Förbunds arkiv

 

Svenska Radioklubbarnes Förbunds arkiv

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Ja
Reproduktion tillgänglig
Nej

Omfång
0.6 Hyllmeter


Anmärkning
Arkivtyp: Föreningsarkiv.

Svenska Radioklubbarnes Förbunds arkiv

Handling Anmärkning
Protokoll och beslut
Utgående handlingar (koncept), allmänt
Ämnesordnade handlingar, allmänt