Hem Arkivbildare
Tekniska Museet
Arkiv
Sök

Svenska Radioklubbens arkiv

Arkivinstitution
Tekniska museet
Beståndskod
SRK
Landskod
SE
Arkivschema
Enskilda arkiv
Registreringsdatum
2004-03-18
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Protokoll med bilagor
B1 - Utgående brev
E1 - Ingångna brev
K1 - Fotografier

Svenska Radioklubbens arkiv

 

Svenska Radioklubbens arkiv

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Ja
Reproduktion tillgänglig
Nej

Omfång
0.8 Hyllmeter


Anmärkning
Arkivtyp: Föreningsarkiv.

Svenska Radioklubbens arkiv

Handling Anmärkning
Protokoll och beslut
Utgående handlingar (koncept), allmänt
Inkomna handlingar, korrespondens