Hem Arkivbildare
Tekniska Museet
Arkiv
Sök

Wilhelm Wenströms arkiv

Arkivinstitution
Tekniska museet
Beståndskod
WW
Landskod
SE
Arkivschema
Enskilda arkiv
Registreringsdatum
2004-02-27
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
E1 - Korrespondens
F1 - Ämnesordnade handlingar
K1 - Fotografier
L1 - Trycksaker

Wilhelm Wenströms arkiv

 
Historik för
Wilhelm Wenströms arkiv.

Wilhelm Wenström (1822-1901) var ingenjör. Efter examen vid Bergsskolan i Filipstad fortsatte han studierna vid Teknologiska institutet i Stockholm. Han var bruksbyggmästare och smidesmästare vid olika bruk såsom Hällefors, Finspång och Sandviken. En tid var han bruksdisponent vid Edsvalla bruk i Värmland. Wenström innehade under många år en ingenjörsbyrå i Örebro där bl.a. sonen Jonas (se ovan) utförde sina konstruktioner och experiment. Wenström arbetade någon tid vid John Ericssons byrå i New York och blev svenskt ombud för John Ericssons patentförvaltning främst rörande Ericssons varmlufts-maskin, den s.k. kalorikmaskinen. Arkivet utgöres till största delen av den stora ritningssamlingen som omnämnts ovan (se Jonas Wenström). Här finns korrespondens rörande en del av bruken, anteckningar och skisser angående maskiner m.m. tillverkade vid de olika bruken, fotografier samt trycksaker.

Wilhelm Wenströms arkiv

Handlingarnas tid
1846--1896
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Ja
Reproduktion tillgänglig
Nej

Omfång
0.1 Hyllmeter


Anmärkning
Arkivtyp: Personarkiv. TM1124, TM19519
Jfr Jonas Wenströms arkiv
Wilhelm Wenström (1822-1901) var ingenjör. Efter examen vid Bergsskolan i Filipstad fortsatte han studierna vid Teknologiska institutet i Stockholm. Han var bruksbyggmästare och smidesmästare vid olika bruk såsom Hällefors, Finspång och Sandviken. En tid var han bruksdisponent vid Edsvalla bruk i Värmland. Wenström innehade under många år en ingenjörsbyrå i Örebro där bl.a. sonen Jonas (se ovan) utförde sina konstruktioner och experiment. Wenström arbetade någon tid vid John Ericssons byrå i New York och blev svenskt ombud för John Ericssons patentförvaltning främst rörande Ericssons varmlufts-maskin, den s.k. kalorikmaskinen. Arkivet utgöres till största delen av den stora ritningssamlingen som omnämnts ovan (se Jonas Wenström). Här finns korrespondens rörande en del av bruken, anteckningar och skisser angående maskiner m.m. tillverkade vid de olika bruken, fotografier samt trycksaker.

Wilhelm Wenströms arkiv

Handling Anmärkning
Inkomna handlingar, korrespondens
Ämnesordnade handlingar, allmänt
Fotografier
Tryck