Hem Arkivbildare
Tekniska Museet
Arkiv
Sök

Tekniska Museets ritningssamlingar

Arkivinstitution
Tekniska museet
Beståndskod
TMR
Landskod
SE
Arkivschema
Enskilda arkiv
Dokumentlager
Länk till dokument och bilder
Registreringsdatum
2004-02-27
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
J14622 - "Ericovox"
J25837 - Karl August Frömans ritningar
JL117 - Bergvik & Ala Nya AB
JL124 - Uddeholms AB Skoghallsverken
JL147 - Ritningar
JL400 - BYGGE OCH BO
JL458 - Statens Industrikommission
JL805 - Bryggeri AB Nordstjernan, Sundsvall
JL808 - Arvid Linds samling
JL809 - "Sammlung von Zeichnungen für die Hütte"
JL810 - Frithiof Dahls samling
JL811 - Janne Bergströms samling
JL812 - Civilingenjör W. Pelzners samling
JL813 - Civilingenjör Hilding Ångströms samling
JL814 - Tengboms Arkitektbyrås samling
JL815 - Harald Martins samling
JTM75 - Mårtensbergs gruvor, Dalarna
JTM76 - C.M. af Robsons samling
JTM88 - Gustaf de Lavals samling
JTM150 - Ericsson Coast defense Co., New York
JTM179 - Gustaf Uhrs och Carl Petterssons samling
JTM392 - Gustaf de Lavals samling
JTM481 - Gustaf de Lavals samling
JTM485 - Gustaf de Lavals samling
JTM606 - Ingenjör C.J. Nilssons samling
JTM607 - Major G. Lindeqists samling
JTM954 - Thorsten Nordenfelts samling
JTM958 - Thorsten Nordenfelts samling
JTM964 - Greve Adolf Eugène von Rosens samling
JTM1051 - Joh. Fadelins samling
JTM1052 - Alf. Larssons samling
JTM1088 - Nitroglycerinfabriken vid Vinterviken
JTM1105 - John Andersson - Weylands elevritningar
JTM1110 - J. Weylands samling
JTM1114 - Ingenjör G.F. Flodmans ritningar
JTM1124 - Ingenjör Wilhelm Wenströms samling
JTM1126 - Fabrikör C.R. Nybergs samling
JTM2028 - KTH:s ritningssamling
JTM2225 - Brukspatron A. Hjalmar Frisells ritningssamling
JTM2344 - C.G.A. Tamms elevritningar
JTM2345 - Morgårdshammars Mekaniska Verkstads AB
JTM2407 - Qvarntorps Hyttebacke, Karlskoga
JTM2408 - Karl Johan Sunströms samling
JTM2409 - Samuel Owens samling
JTM2444 - Alarik Liedbecks samling
JTM2461 - Nyköpings Mekaniska Verkstad
JTM2466 - J.F. Lundins samling
JTM2521 - Greve Fr.A:son Posses samling
JTM2554 - Ritningar
JTM2574 - Major O.A. Westerlunds samling
JTM2581 - Konstmästare Håkan Steffansons samling
JTM2597 - Carl Daniel Ekmans samling
JTM2598 - Gruvförvaltare August Larssons samling
JTM2781 - Motala Mekaniska Verkstad
JTM2839 - Carl.A. Ångströms samling, Husaby Bruk
JTM2844 - John Ericssons samling
JTM3479 - Platen-Munter
JTM3687 - Rörstrands Porslinsfabrik, Stockholm
JTM3688 - Rörstrands Porslinsfabrik, Stockholm
JTM3689 - Rörstrands Porslinsfabrik, Stockholm
JTM3690 - Rörstrands Porslinsfabrik, Stockholm
JTM3695 - Ingenjör John Andersons samling
JTM3753 - Fenton, Murray & Co Engineers
JTM3754 - Civilingenjör Albert Bergströms samling, elevritningar
JTM3775 - Byggmästare Erik Janssons och Ing. Carl Erik Jansons ritningssamling
JTM3780 - Direktör Ernst Westmans samling
JTM3786 - Kommerserådet Axel F. Enströms samling
JTM3866 - Lyckeby Gjuteri och Mekaniska Verkstad
JTM3868 - Maskinfabriks AB Scania, Malmö
JTM3871 - Disponent Carl Sahlins samling
JTM3881 - Ingenjör C.W. Flodquists samling
JTM3917 - Rådman G.A. Goldkuhls samling
JTM3920 - B. Stafsings samling
JTM4018 - Ingenjör F.A. Kjellins samling
JTM4081 - Daniel Foxwell & Son, Manchester
JTM4082 - E. Zwilchenbart, Liverpool
JTM4150 - Lyckeby Gjuteri och Mekaniska Verkstad
JTM4157 - Karlskrona Nya Galvaniseringsfabrik
JTM4184 - Morgongåva, Uppland
JTM4249 - Sundsvalls Förenade Verkstäder
JTM4266 - Gustaf de Lavals samling, Laktator
JTM4267 - Civilingenjör Hj. Ekbergs samling
JTM4285 - Ingenjör C.F. Jansons samling
JTM4293 - Motala Mekaniska Verkstad
JTM4301 - Civilingenjör Herman A. Nyléns samling
JTM4302 - Elevritningar från Teknologiska Institutet
JTM4303 - Elevritningar från Teknologiska Institutet
JTM4618 - Lyckeby ritningssamling
JTM4619 - S.A. Andrée
JTM4620 - Bergsingenjör H.Flodins samling. Gustaf de Lavals anläggning vid Bångbro
JTM4689 - Carl Arvid Landegrens samling
JTM4730 - Riddarhyttan, Västmanland
JTM4813 - Disponent Valdemar Bagges samling
JTM4823 - Holms Bruk vid Motala
JTM4825 - Motala Mekaniska Verkstad
JTM4828 - Wittenströms samling
JTM4829 - Civilingenjör Herman A. Nyléns samling
JTM4830 - Civilingenjör Herman A. Nyléns samling
JTM4834 - P.G. Nyléns elevritningar
JTM4857 - Ritningar
JTM4860 - Bergsingenjör A. Bergkvists samling
JTM4861 - Flottningschefen O.J. Näslunds samling
JTM5124 - Ljungströms Ångturbin AB
JTM5143 - Byråchefen Nils Rahms elevritningar vid Teknologiska Institutet
JTM5144 - Erik Rahms elevritningar från Örebro Tekniska Elementarskola och KTH avd. M1
JTM5313 - Ingenjör Frans G. Stridsbergs samling
JTM5637 - Almgrens sidenväveri, Stockholm
JTM5725 - Carl. Erik Jansons samling
JTM6055 - Stenhuggaren Fredrik Bäcks samling
JTM6123 - O. och J.O. Forsgrens samling
JTM6168 - Motala Mekaniska Verkstad
JTM6352 - Ingenjör Henric Wallérs elevritningar vid KTH
JTM6376 - Ingenjör J.A. Dahls samling
JTM6377 - Separator AB
JTM6378 - Sjökapten F.A. Brissanders samling
JTM6382 - Törefors Bruk, Norrbotten
JTM6400 - Nora Bergslags Gemensamma Grufveförvaltning
JTM6529 - Brukspatron Albert Bergströms samling
JTM6532 - Ritningar
JTM6533 - Fyrtorn, lippvagnar, kollergång och gevärsfabrik
JTM6569 - Trosa Bryggeri
JTM6570 - Läckö slott
JTM6571 - Disponent G.A. Granströms samling
JTM6601 - Ritningar
JTM6602 - Svenska Stålsmides AB, Eskilstuna
JTM6606 - Denis Lindsténs elevritningar från KTH avd. M
JTM6711 - Civilingenjör H.A. Nyléns elevritningar vid Tekonologiska Institutet
JTM6768 - Ingenjör A.E. Cassels samling
JTM6786 - Th. Thelanders ritning till ångvagn
JTM6792 - Ingenjör C.A. Lindvalls samling
JTM6793 - Överingenjör Thore Thelanders samling
JTM6815 - Fr.J. Bergs Instrumentfabrik, Stockholm
JTM6816 - Fr.J. Bergs Instrumentfabrik, Stockholm
JTM6839 - Direktör Viktor Leonard Klemmings samling
JTM6840 - Arkitekt Frey Klemmings elevritningar från KTH
JTM6852 - Avancemotor AB, Augustendal, Stockholm
JTM6861 - Chr.J.N. Myhrmans samling, Nyköpings Mek. Verkstad
JTM6862 - Chr.J.N. Myhrmans elevritningar
JTM6875 - Professor J.A. Lefflers samling
JTM6876 - Konstmästare Håkan Steffansons samling
JTM6896 - Ingenjör Alexander Lagermans samling
JTM6900 - Avesta Bruk
JTM6934 - Överstelöjtnant B. Stafsings samling
JTM6942 - Blixbol, Värmland
JTM7033 - Greve Fr.A:son Posses samling
JTM7179 - Professor Sten Velanders elevritningar från KTH
JTM7183 - Birger och Fredrik Ljungströms samling
JTM7387 - Sächsische Motoren- und Maschinen-Fabrik, Dresden, Löbtau
JTM7404 - Carl Johan Cronstedts samling
JTM7412 - Bergskemisten J.F. Lundbergs samling
JTM7439 - TH. Thelfords samling
JTM7441 - Chr.G. Barthelsons samling
JTM7455 - Civilingenjör H.G. Windals elevritningar från KTH samt Karlshamns Allmänna Läroverk
JTM7463 - Enoch Thulins Aeroplanfabr., Södertälje Verkstäder
JTM7489 - C. Tobiesens samling
JTM7492 - Aug. och A.E. Kullbergs samling
JTM7493 - A.E. Kullbergs elevritningar vid Tekniska Elementa skolan i Borås
JTM7549 - J. & C.G. Bolinders samling
JTM7550 - Platen-Munter, Arctic AB, Elektrolux AB, Stockholm
JTM7666 - Fabrikör Aug. Westbergs samling
JTM7696 - Torsebro Krutbruk
JTM7706 - Ingenjörsfirman Fritz Egnells ritningssamling
JTM7711 - Professor Edvard Hubendicks elevritningar
JTM7712 - Professor Edvard Hubendicks elevritningar
JTM7716 - Edvard Hubendicks samling
JTM7721 - Otto Wilhelm Dahlgrens elevritningar från KTH
JTM7739 - Wigelius Motorer AB
JTM7748 - J. & C.G. Bolinders samling
JTM7751 - Södertälje Verkstäder
JTM7784 - Hammarmekanism för piano
JTM7824 - Nye bron över Göta älv vid Vargön
JTM7889 - Bergsingenjör Åke Goldkuhls elevritningar från KTH
JTM7958 - Fabrikör August Westbergs samling
JTM8057 - af F. Schultz
JTM8067 - Distriktschef Olof Ekmans elevritningar från KTH
JTM8076 - Fil.dr Sölschers elevritningar vid Tekniska Skolan i Borås
JTM8143 - Anders E:son Munthers samling
JTM8155 - A.E. Fahlcrantz´ samling
JTM8158 - A.E. Fahlcrantz´ samling
JTM8159 - Gustaf de Lavals samling
JTM8283 - Ingenjör Hjalmar Sandbergs samling
JTM8287 - Munktell, Eskilstuna
JTM8293 - Elevritningar från Örebro Tekniska Gymnasium
JTM8424 - Hagaströms kraftstation
JTM8479 - Hörks Hytta
JTM8482 - Sv. kemiska industrikontor
JTM8484 - Stockholms Stads Gasverk
JTM8485 - Siemens & Halskes Kabelfabrik i S:t Petersburg
JTM8486 - "Tellus"
JTM8487 - Morgårdshammars Mekaniska Verkstad
JTM8498 - Stockholms Gasverk vid Värtan
JTM8569 - Häfla Övre Bruk
JTM8577 - C.G. Wittenströms samling
JTM8614 - Professor J.E. Cederbloms samling
JTM8875 - Grosshandlare William Olssons samling
JTM8947 - Sulfat- och sulfitfabriken i Värmbol, Katrineholm
JTM9325 - Kartor och ritningar från Bernshammars bruk
JTM9331 - J.R. Alsings kulkvarn
JTM9332 - L.J. Hjertas fabrik
JTM9356 - Nils Ericssons samling
JTM9512 - Civilingenjör Einar Malmgrens samling
JTM9513 - Ritningar
JTM9514 - Ritningar
JTM10071 - Tore Zachrissons elevritningar från KTH avd. G
JTM10081 - Direktör Olof Nauclérs samling, Tumba Pappersbruk
JTM10082 - Olof Nauclérs elevritningar vid Tumba Pappersbruk
JTM10089 - Bro över Norrström, Stockholm
JTM10097 - Johan Ohlssons elevritningar vid Teknologiska Institutet
JTM10144 - Civilingenjör C.F. Westerbloms elevritningar, KTH
JTM10405 - Disponent Rudolf Sunströms samling
JTM10452 - Carl Arendt Ångströms samling
JTM10453 - Carl Arendt Ångströms samling
JTM10463 - Manufakturbolaget i Malmö
JTM10464 - C.A. Ångströms samling, Motala Mekaniska Verkstad
JTM10742 - Elevritningar från KTH
JTM10874 - Gustaf Uhrs samling
JTM10919 - Svenska Aero AB, Lidingö
JTM11217 - Disponent Carl Sahlins elevritningar från KTH
JTM11218 - Ingenjör Wilhelm Steinholz´samling
JTM11225 - Carl XIII:s bro över Dalälven vid Älvkarleö
JTM11449 - John Ericssons samling
JTM11532 - Samuel Owens samling
JTM11581 - Nysshytte Bruk
JTM11844 - Alexander Lagermans samling
JTM11847 - G. Lindströms samling
JTM11917 - Elektrolux AB
JTM11919 - Bäckefors Bruk, Dalsland
JTM11924 - Ingenjör Eric Sandborgs samling
JTM11925 - Ingenjör Eric Sandborgs samling
JTM11927 - Luth & Rosén
JTM11948 - Greve Fredrik Posses samling
JTM11962 - Alpha AB, Sundbyberg
JTM11968 - Furudal och Långsjö Bruk, Dalarna
JTM11970 - Wermbohls trämassefabrik vid Katrineholm
JTM11977 - Grythytte Skifferverk
JTM11978 - Laxå Sulfitfabrik
JTM12094 - KSAK:s ritningssamling
JTM12176 - Kartor och ritningar från Skebobruks arkiv
JTM12209 - Bolinders Mekaniska Verkstad
JTM12224 - Grythytte Skifferverk
JTM12225 - Höganäs Stenkolsgruvor, Skåne
JTM12238 - J.E. Ericssons Mekaniska Verkstad, Mekanikus AB
JTM12348 - F.A. Kjellins samling
JTM12478 - Carlsfors trämassefabrik, Huskvarna
JTM12491 - J.T. Tengelins Vågfabrik, Stockholm
JTM12659 - Olaus Magnus
JTM12666 - B. Bressers uppmätningsritningar över Ösjöfors
JTM12794 - Nygruvan vid Persberget, Värmland
JTM12833 - Ingenjör Eric Sandborgs samling
JTM12834 - Svenska Maskinverken AB
JTM13009 - Överstelöjtnant P.A. Lindahls samling, elevritningar
JTM13016 - Watts ångmaskin
JTM13052 - Sven Lindequists samling
JTM13081 - Tycho Brahes papperskvarn på Ven
JTM13083 - Maskinmästare Edvard Lundgrens samling
JTM13091 - Stenholms pappersbruk
JTM13101 - Ritningar
JTM13181 - John Ericssons samling
JTM13182 - John Ericssons samling
JTM13208 - Mekaniker Karl Erikssons samling
JTM13219 - Palmcrantz & Co AB
JTM13232 - J. Billows samling
JTM13246 - Erik Janssons konstruktionsbyrå
JTM13248 - Katrinefors Pappersbruk, Mariestad
JTM13266 - F.A. Werdenhoffs samling
JTM13285 - Ingenjör V. Ericséns samling
JTM13630 - August Heilborns samling
JTM13641 - Humbokonsten
JTM13668 - Osram
JTM13687 - Gustava Adelskölds samling
JTM13693 - Disponent Axel L:son Alariks samling
JTM13698 - John Ericssons samling
JTM13750 - John Ericssons samling
JTM13761 - P.G. Sundins samling
JTM13799 - C.M. Lindquists samling
JTM13841 - Samuel Gustaf Hermelins samling
JTM13847 - Sveriges Geologiska Undersökning
JTM13862 - Stockholms Elektricitetsverk, Värtaverket
JTM13863 - Stockholms Elektricitetsverk, Värtaverket
JTM13900 - Gustav Hjerténs samling, Flögfors och Storå kraftverk
JTM14607 - Elevritningar från KTH
JTM14613 - Elevritningar vid Teknologiska Institutet
JTM14614 - Symaskinsömsritningar
JTM14618 - K.A. Eweritts samling
JTM14619 - Ingenjör August Bagges samling
JTM14620 - Elektrolux AB
JTM14621 - Rosenlunds gasverk, Göteborg
JTM14622 - Österbybruk
JTM14623 - Visby Cementfabrik AB
JTM14624 - Strömsholms kanal
JTM14625 - Göta älv
JTM14626 - Petrus Tillaeus´samling
JTM14627 - Samuel Gustaf Hermelins samling
JTM14628 - Sibiriska Järnbruks gruvor
JTM14629 - Idkerberget
JTM14630 - Inlandsbanan Bohuslän-Gällivare-Luleå
JTM14631 - Hestadgruvan, Östergötland
JTM14632 - Garpenbergs Zink- och Koppargruvor
JTM14693 - Nils Malmstedts samling
JTM14695 - J. & C.G. Bolinders samling
JTM14823 - KTH:s samling
JTM14839 - Svenska Turbinfabriks AB Ljungström
JTM14871 - Carl Gustaf Dahlerus´samling
JTM14883 - Sandvikens Jernverks AB
JTM14923 - Otto Witts samling
JTM14945 - Riddarhyttan och Iggesund
JTM14947 - Elektrolux AB
JTM15163 - STAL
JTM15164 - STAL
JTM15165 - Svenska Metallverkens AB i Västerås samling
JTM15195 - P.J. Hoffrings samling
JTM15201 - C. Hallströms samling
JTM15251 - Vagnfabriks AB i Södertälje
JTM15256 - Dr. J.M. Larssons samling
JTM15288 - Molnebo
JTM15289 - Axel Wilh. Söderhjelms samling
JTM15294 - Robo AB
JTM15362 - Bergsingenjör Harry J.H. Nathorsts samling
JTM15378 - Adolf Rydholms samling
JTM15396 - Nye bro över Göta älv vid Vargön
JTM15419 - Sveagruvan på Spetsbergen
JTM15421 - Jernkontorets samling
JTM15437 - Långshyttan
JTM15460 - Holm, Motala
JTM15771 - Von C.T.W. Papes samling
JTM15772 - Centraltryckeriet, Stockholm
JTM15773 - Disponent G. Nordströms samling
JTM15806 - KTH:s samling
JTM15972 - Olof Åkerrehns samling
JTM16031 - Thomas Blanchards samling
JTM16300 - Jean Jaques Lamms samling
JTM16302 - Carl Robert Lamms elevritningar
JTM16326 - Elevritningar från KTH
JTM16327 - Gamle bro i Norrköping
JTM16328 - Anrikningsverk för vals- och skärverk
JTM16333 - Nitroglycerin AB, Stockholm
JTM16422 - KTH:s samling
JTM16428 - Luise de Geers samling
JTM16430 - Ingenjör Love de Geers samling
JTM16431 - Elevritningar från Tekniska Elementarskolan i Norrköping
JTM16457 - Andersson, Åbjörn AB
JTM16675 - Hjalmar C. Pettersson-Celions elevritningar
JTM16707 - Carl Robert Lamms elevritningar
JTM16709 - Ludvigsbergs Mekaniska Verkstad
JTM16714 - Väg och Vattenbyggnadsstyrelsens samling
JTM16715 - Väg och Vattenbyggnadsstyrelsen
JTM16729 - Karlstads Mekaniska Verkstad
JTM16972 - STAL, Finspong
JTM17005 - Yngve Schoerners elevritningar
JTM17055 - C. Wittenströms samling
JTM17056 - Ludvigsbergs Mekaniska Verkstad
JTM17062 - Civilingenjör Helge Smedingers elevritningar
JTM17096 - W. von Gegerfelts elevritningar
JTM17104 - Snickare Axel Johanssons samling
JTM17116 - Stockholms Allmänna Velocipedklubb
JTM17189 - Ingenjör Bertil Wensters samling
JTM17252 - C.A. Lindvalls samling
JTM17264 - J.H. Sagers elevritningar
JTM17267 - Byggmästare Gunnar S. Monséns samling TM17267
JTM17289 - Carl Gerhard Bolinders samling
JTM17330 - Arboga Mekaniska Verkstad
JTM17600 - Skultuna Bruk
JTM17811 - Eisen Giesserei & Maschinen Fabrik Bautzen
JTM17952 - KTH:s samling
JTM18500 - L.M. Ericsson
JTM18501 - Ragnar R:son Schlyters elevritningar
JTM18502 - Kanal och kraftverk vid Trollhättan
JTM18503 - Civilingenjör Waldemar Rangs samling
JTM18505 - Stockholms Stads Fastighetskontor
JTM18541 - Chr.R. Geijers elevritningar
JTM18542 - Arboga Mekaniska Verkstad
JTM18563 - Byråingenjör V. Rangs samling
JTM18565 - Carl Oskar Norelius samling
JTM18578 - P.F. Wahlbergs samling
JTM18649 - KTH:s samling
JTM18667 - KTH:s samling
JTM19507 - Motala Mekaniska Verkstad
JTM19510 - Lomma Cementfabrik
JTM19515 - Lomma Cementfabrik
JTM19518 - Cementa, Svenska Cementförsäljnings AB
JTM19519 - Jonas och Wilhelm Wenströms samling
JTM19555 - KTH:s samling
JTM19558 - Civilingenjör Olof Rodhes elevritningar från KTH
JTM19559 - G. Nordenströms samling
JTM19589 - Civilingenjör Erik Westmans elevritningar
JTM19598 - Alvar Müntzings ritningssamling
JTM20011 - Diesels Motorer AB, Stockholm
JTM20445 - D. Olssons samling
JTM20457 - C.G. Thunbergs samling
JTM20473 - Direktör O. Haegers samling
JTM20474 - Ludvigsbergs Verkstads AB, Stockholm
JTM20661 - Vilhelm August Velamssons elevritningar
JTM20715 - Bångbro Rörverk
JTM20716 - Civilingenjör Axel Welins samling
JTM20801 - C. Wahlgrens samling
JTM20803 - Fil.Dr. Arvid Baeckströms elevritningar från KTH
JTM20804 - Fil.Dr. Arvid Baeckströms samling
JTM20816 - Torsten Guldstrands samling
JTM20931 - Motala Mekaniska Verkstad
JTM20958 - Jacob Brauns samling
JTM21003 - Direktör E. Lundviks elevritningar
JTM21015 - Svenska Flygmotor AB, Trollhättan
JTM21041 - Karlstads Mekaniska Verkstad
JTM21042 - Direktör Axel Lindblads samling
JTM21066 - Tillaeus
JTM21094 - Edsbro masugn
JTM21105 - Miller & Herbert, Edinburgh
JTM21135 - Bolidens Gruv AB
JTM21141 - Bergsingenjör Bror Ortons samling
JTM21147 - Karta över flyglinjer i Europa
JTM21174 - Magnus Beckmans samling
JTM21183 - Månsbo, Dalarna
JTM21196 - Ryfors Bruk
JTM21197 - Ingenjör Albert Rudlings samling
JTM21210 - Lantbruksdirektör Carl Hultenbergs samling
JTM21226 - Wasmuths Förlag
JTM21277 - Sulfitfabrik och pappersbruk vid Hällefors
JTM21285 - Johan Ahlbäcks teckningar
JTM21289 - Helge Palmcrantz´ samling
JTM21296 - Wedevåg
JTM21301 - Ludvig Hubendicks elevritningar
JTM21302 - AGA
JTM21303 - Qvist & Giers, Arboga
JTM21323 - Gustaf de Lavals samling
JTM21324 - Josefs brunnschakt
JTM21361 - Dalkarlshyttan, Lindesberg
JTM21373 - L.M. Ericssons samling
JTM21399 - Furudals Bruk
JTM21518 - Ellen Wedbergs samling
JTM21523 - J. von Sydows elevritningar
JTM21535 - Reversator AB
JTM21563 - Fil.Dr. E. Areens samling
JTM21593 - Gustaf de Lavals samling
JTM21595 - Överstelöjtnant V.V.K. Artur Asplunds samling
JTM21709 - Ljudreproduktion för film
JTM21718 - Atmos AB
JTM21735 - Betulander-Palmgrens ritningar
JTM21893 - Ångmaskinsritningar
JTM21906 - Alfr. Sandborgs elevritningar
JTM21999 - Martin Carlssons samling
JTM22014 - Rosenhult, Motala
JTM22016 - Nils Strömcronas samling
JTM22017 - Skåneverken, Stockholm
JTM22064 - Bergsunds Mekaniska Verkstad
JTM22079 - Bolidens Gruv AB
JTM22197 - Professor H.N. Pallins elevritningar
JTM22199 - Direktör G. Indebetous samling
JTM22200 - Claes Adelskölds ritningar
JTM22245 - Inlands AB
JTM22249 - Skandia-Frejas arkiv
JTM22308 - Elektriska och andra metallurgiska ugnar
JTM22349 - Graninge Bruk, Ångermanland
JTM22387 - Ingenjör Axel Martins samling
JTM22520 - Carl E.F. Åmarks elevritningar
JTM22524 - John Ericssons samling
JTM22529 - Betuladers ritningar
JTM22556 - J.A. Bergströms samling
JTM22557 - Erik Janssons samling
JTM22598 - Direktör G. Klemmings samling
JTM22599 - Direktör G. Klemmings samling
JTM22668 - Martin Löfgren och Sigurd Johanssons ritningar
JTM22750 - Brukspatron Nils W. Bosaeus samling
JTM22760 - Kopparmöllan, Skåne
JTM22799 - Stockholms Superfosfat AB, rörande Spetsbergen
JTM22859 - Atlas Diesel AB
JTM22869 - Karlstads Mekaniska Verkstad
JTM22949 - Skånska Cementgjuteriet AB
JTM22973 - John Ericssons samling
JTM22981 - "Hydraulisk Duisburg"
JTM22982 - Engelska fartygsångmaskiner
JTM22984 - Södertälje Verkstäder
JTM22985 - Byggmästare Aron Nilssons samling
JTM23232 - Tryckta topografiska kartor utgivna av Werming och Hermelin
JTM23246 - Professor H. Kreügers samling
JTM23312 - Civilingenjör Per Bengtssons samling
JTM23327 - K. Ludvig Nelsons elevritningar från KTH
JTM23384 - E. Holms och C.J. Ångströms elevritningar
JTM23425 - Professor Edvard Hubendicks samling
JTM23437 - Gustaf de Lavals samling
JTM23448 - L.G. Ståhles samling
JTM23511 - Graham Brothers m.fl.
JTM23522 - G. Nordenströms samling
JTM23526 - G.W.G.:s samling
JTM23632 - Stockholm Superfosfatfabriks AB
JTM23635 - G. Westerlunds elevritningar
JTM23636 - Kapten C.A. Westerlunds elevritningar
JTM23637 - G. Westerlunds samling
JTM23639 - Diverse ritningar från KTHB
JTM23899 - Ingenjör P. Werns samling
JTM24029 - K.J. Beskows och Artur Raméns samling
JTM24033 - K.J. Beskows och Artur Raméns samling
JTM24044 - Ab. Bergs samling
JTM24047 - Arvid Hjortsbergs samling
JTM24077 - Carl Lundins samling
JTM24078 - Uskaboda, Västmanland
JTM24079 - Stockholms Elektricitetsverk, Skansens bergbana
JTM24090 - Fritz Sterners samling
JTM24091 - Fritz Sterners samling
JTM24100 - Durgo Verkstads AB
JTM24129 - Svenska Marinen
JTM24135 - Ingenjör Fredrik Malmbergs elevritningar
JTM24138 - KTH:s samling
JTM24149 - "Suga"
JTM24166 - Folke Rystedts samling
JTM24258 - Engaholm, Elektriska AB Holmia, Stockholm
JTM24320 - Arkitekt Arvid (Andersson) Granes elevritningar
JTM24321 - Elevritningar från Tekniska läroanstalter
JTM24323 - Smedjebackens gamla kvarn
JTM24373 - J.E. Erikssons samling
JTM24375 - Bergsunds Mekaniska Verkstad
JTM24561 - KTH:s samling
JTM24665 - Breguet- och Bristol-biplan
JTM24681 - Ritningar till en vattenhjulsdriven såg
JTM24696 - Maskiningenjör Alexander Fritiof och Oscar Rosborg
JTM24848 - Civilingenjör David Lidbergs elevritningar
JTM24854 - Magnus Ankarsvärds samling
JTM24855 - Jernkontorets samling
JTM24856 - Gösta Karl Richters elevritningar
JTM24857 - Jernkontorets samling
JTM24858 - Jernkontorets samling
JTM24900 - Aleph Anreps samling rörande torvmaskiner.
JTM24922 - Fil.Dr. Ivar Svedbergs samling, S.A.Andrée
JTM24945 - Carl Mauritz Lindqvists samling
JTM24956 - Anjala, Finland, Gruvön och Skoghall
JTM25060 - C.J. Bergströms samling
JTM25229 - Ingenjör B.H. Wallins samling
JTM25285 - Byggmästare Georg Henrik Carlgrens samling
JTM25429 - Ingenjör Nils Höijers samling
JTM25499 - Motala Mekaniska Verkstad
JTM25725 - Urmakare Carl Fritiof Mattssons samling
JTM25729 - C.G. Dahlbys samling, Bergsunds Mekaniska Verkstad
JTM25741 - Ingenjör Lars Gustaf Ståhles samling
JTM25751 - Överingenjör Sven Lindequists samling
JTM25752 - Algot Berglöfs samling
JTM25794 - Johan Ehrnfried (Older) Janssons elevritningar
JTM25809 - Arboga Mekaniska Verkstad
JTM25810 - Tekniska Läroverket i Stockholm
JTM25837 - Karl August Frömans ritningar
JTM25853 - Överstelöjtnant C.J. Insulanders elevritningar
JTM25854 - Major Johan Denis Insulanders elevritningar
JTM25862 - Ingenjör Knut Leanders samling, elevritningar
JTM25866 - Walfrid Peterssons ritningar
JTM25872 - John Ekelöfs elevritningar från KTH
JTM25898 - S. Nauckhoffs samling
JTM25925 - Ritningsamling från Göteborgs museum
JTM25956 - Åbjörn & Anderssons i Svedala samling
JTM25958 - K.J. Beskows samling
JTM25959 - J. Beskows elevritningar från KTH
JTM25963 - Ingenjör J.Chr. Johansens samling
JTM25965 - Trollhätte slussverk
JTM25993 - And. Leufs och Dav. Kameckers samling
JTM26025 - Elevritningar från Teknologiska Institutet i Stockholm
JTM26029 - Ingenjör G.Bagges samling
JTM26052 - P.J.F. Blidbergs elevritningar från KTH
JTM26053 - John Weylands samling
JTM26098 - Gusums Bruk
JTM26201 - Överingenjör Bernhard Ells samling
JTM26202 - Sven Kindestams samling, elevritningar
JTM26203 - Civilingenjör Elis Bosaeus samling
JTM26216 - Herman M. Upmarks elevritningar
JTM26217 - Stenholms Pappersbruk
JTM26270 - Ingenjör B.A. Adlers samling
JTM26275 - Th. Fredrik Hagelbäcks elevritningar
JTM26276 - Civilingenjör T. Hagelbäcks elevritningar från KTH
JTM26278 - Civilingenjör Gunnar Magnussons samling
JTM26285 - Civilingenjör Herman Almquists samling
JTM26291 - Ingenjör David Dalins samling
JTM26302 - Danielsson & Eklöfs samling
JTM26334 - Gustaf Janssons elevritningar
JTM26468 - Fil.Dr. Martin Wibergs samling
JTM26496 - G. Nordenströms samling
JTM26505 - Stafsjö Mekaniska Verkstad
JTM26513 - Svensk Industribyggnads AB, Stockholm
JTM26524 - Bryan Donkin & Co, Holmens Bruk, Norrköping
JTM26534 - Karsholms kvarn, Skåne
JTM26913 - Magnus Ankarsvärds samling
JTM27009 - Billesholms Stenkolsgruva
JTM27052 - A. Löfgrens samling
JTM27197 - Erik och Carl Erik Jansons samling
JTM27260 - Elevritningar från KTH
JTM27383 - Gustaf de Lavals samling
JTM27404 - W.Sahlboms samling
JTM27405 - Ingenjör B. Meurells ritningar
JTM27406 - Ingenjör B. Meurells elevritningar
JTM27424 - R. Gahns samling
JTM27452 - Ritningar
JTM27550 - Mälarvarvet, Stockholm
JTM27551 - Disponent C.Th. Thäbergs samling
JTM27662 - Einar Hogners elevritningar från KTH
JTM27664 - Herman Limnelius elevritningar
JTM27665 - Smidesmästare Herman Limnelius samling
JTM27738 - L.M. Ericsson
JTM27752 - Karta och planscher över Siebenbürgen med bergverk
JTM27753 - Bruksförvaltare J.N. Björlingssons elevritningar
JTM27754 - Bruksförvaltare J.N. Björlingssons samling
JTM27787 - Överingenjör Bernhard Ells elevritningar
JTM27788 - Överingenjör Bernhard Ells samling
JTM27802 - Magnus Ankarsvärds samling
JTM27814 - L.M. Ericsson
JTM27923 - Hj. Orvar Laquists samling
JTM27925 - J.E. Cederbloms Mekaniska Laboratorium, Stockholm
JTM27926 - Stora Kopparbergs Bergslags AB, Vagn- och Maskinfabriken
JTM27937 - Grängesbergs gruvfält
JTM28042 - Civilingenjör Håkon Dilots samling
JTM28045 - Konstruktör Tord Ångströms samling
JTM28070 - Nordiska Aviatik AB
JTM28118 - A.J. Tallås samling
JTM28120 - Ingenjör Gustav Bremmers samling
JTM28290 - Gustaf Bremmers och Erik Ömans samling
JTM28311 - Ingenjörsfirman Fritz Egnells samling
JTM28314 - Civilingenjör A.F.H. Silversparres elevritningar
JTM28387 - Ingenjör Daniel Ullgrens samling
JTM28393 - J.E. Cederbloms Mekaniska Laboratorium, Stockholm
JTM28394 - Gustaf de Lavals samling
JTM28416 - G.H. Pearsons samling
JTM28434 - Civilingenjör Håkon Dilots elevritningar
JTM28435 - Civilingenjör Håkon Dilots samling
JTM28453 - Berthold Ericssons samling
JTM28459 - J. & C.G. Bolinders samling
JTM28619 - Ransomes & Rapier Ltd
JTM28718 - Sandvikens Jernverks AB
JTM28740 - Gustaf de Lavals samling
JTM28772 - Helsingborgs Kopparverk
JTM28775 - Sten Velanders elevritningar från KTH
JTM28792 - Färgtryck om rymdforskning
JTM28793 - Svenska Aeroplanfabriken, Stockholm,
JTM28921 - Elevritningar från Bergsskolan i Filipstad
JTM28939 - Civilingenjör Håkon Dilots samling
JTM28995 - Kalmar Stads Gasverk
JTM29001 - Nikolai Kowarskys samling
JTM29101 - Ingenjör P.A. Andersons samling
JTM29236 - Svensk Normaltid AB
JTM29255 - Sandvikens Jernverk
JTM29639 - Nikolai Kowarskys samling
JTM29640 - Verkmästare Kurt Bengtssons elevritningar
JTM29718 - C.A. Hults samling
JTM29721 - Oscar Hellströms samling
JTM29745 - Hägglund & Söner AB
JTM29767 - Volvo
JTM29795 - Nya Sjukhuset i Malmö
JTM29802 - Statens Bilinspektion
JTM29811 - Elevritningar från KTH
JTM29812 - KTH:s samling
JTM29813 - Mormorsgruvan i Åtvidaberg
JTM29814 - KTH:s samling
JTM29823 - Ingenjör Lövgrens samling
JTM29851 - SAAB, Trollhättan
JTM29859 - Civilingenjör Håkon Dilots samling
JTM29939 - Bredsjönäskonsten
JTM29953 - E. Sasses samling
JTM29955 - Högtalaretelefon: Ericovox DK.725,91
JTM30266 - Statens Järnvägar, Banavdelningen, Stockholm
JTM30267 - Ingenjör Sten Stålhammars samling, Rivningshus AB
JTM30542 - Linham AB, Stockholm
JTM30543 - Ryska kartor över område kring Kaspiska havet
JTM30544 - August Hahnes samling
JTM30545 - August Hahnes samling
JTM30622 - Carba-ritningar
JTM30776 - Stockholms arbetareinstitut
JTM31076 - Säters Yxfabrik, Dalarna
JTM32449 - Gustaf de Lavals samling
JTM37494 - Ritningar
JTM37707 - Olof Eriksons elevritningar
JTM37792 - Civilingenjör Clas Tore Herlins elevritningar
JTM38192 - Bergsmekaniska Byrån, Ludvika
JTM38208 - Gustaf de Lavals samling
JTM38266 - K.A. Frömans elevritningar
JTM38639 - L.M. Ericssons ritningar
JTM38693 - Ritningar
JTM39449 - Ritningar
JTM39761 - Ritningar
JTM40442 - Ritningar
JTM40486 - BYGGE OCH BO
JTM40522 - Ritningar
JTM40561 - Harald Martins samling
 - O. och J.O. Forsgrens samling

Tekniska Museets ritningssamlingar

 
Historik för
Tekniska Museets ritningssamlingar.


Tekniska Museets ritningssamlingar

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Ja
Reproduktion tillgänglig
Delvis

Anmärkning
Arkivtyp: Samling.

Tekniska Museets ritningssamlingar