Hem Arkivbildare
Tekniska Museet
Arkiv
Sök

Torsebro krutbruks arkiv

 

Torsebro krutbruks arkiv

Handlingarnas tid
1729--1920
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Ja
Reproduktion tillgänglig
Nej

Omfång
1.5 Hyllmeter


Anmärkning
Arkivtyp: Företagsarkiv. Se även ark. 1521
Häri även handlingar rörande Fliseryds krutbruk

Torsebro krutbruks arkiv

Handling Anmärkning
Protokoll och beslut
Protokoll och beslut
Diarier
Ämnesordnade handlingar, allmänt
Räkenskaper, allmänt