Hem Arkivbildare
Tekniska Museet
Arkiv
Sök

Torsten Althins arkiv

 
Historik för
Torsten Althins arkiv.


Torsten Althins arkiv

Handlingarnas tid
1903--1985
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Ja
Reproduktion tillgänglig
Nej

Omfång
6.0 Hyllmeter


Anmärkning
Arkivtyp: Personarkiv. Torsten Althin (1897-1982)
Diverse efterlämnade handlingar

Torsten Althins arkiv

Handling Anmärkning
Utgående handlingar (koncept), allmänt
Utgående cirkulär och rapporter
Inkomna handlingar, korrespondens
Ämnesordnade handlingar, allmänt
Dagböcker
Fotografier
Tryck
Pressklipp
Manuskript, handskrifter