Hem Arkivbildare
Tekniska Museet
Arkiv
Sök

Säters Yxfabriks arkiv

 
Historik för
Säters Yxfabriks arkiv.


Säters Yxfabriks arkiv

Handlingarnas tid
1900--1967
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Ja
Reproduktion tillgänglig
Nej

Omfång
2.0 Hyllmeter


Anmärkning
Arkivtyp: Företagsarkiv.

Säters Yxfabriks arkiv

Handling Anmärkning
Protokoll och beslut
Verksamhetsberättelser (arkivbildarens egna)
Register eller liggare, allmänt
Ämnesordnade handlingar, allmänt
Räkenskaper, allmänt