Hem Arkivbildare
Tekniska Museet
Arkiv
Sök

Svenska Spetsbergsexpeditionen 1918-1920. Arkiv

Arkivinstitution
Tekniska museet
Beståndskod
SSE
Landskod
SE
Arkivschema
Enskilda arkiv
Registreringsdatum
2004-02-27
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
E1 - Korrespondens
F1 - Ämnesordnade handlingar
G1 - Räkenskapshandlingar
J1 - Kartor och ritningar
K1 - Fotografier
L1 - Trycksaker
Ö1 - Pressklipp

Svenska Spetsbergsexpeditionen 1918-1920. Arkiv

 
Historik för
Svenska Spetsbergsexpeditionen 1918-1920. Arkiv.

Svenska Spetsbergsexpeditionen 1918-1920 föregicks av prospektering av s.k. fosforit och andra fyndigheter på Svalbard, Spetsbergen. Fyndigheterna inmutades av Erik A:son Stensiö och är belägna öster om Klaas Billen Bay. Det av Stensiö m.fl bildade konsortiet Sverige-Spetsbergen överläts i juni 1918 till Svenska Superfosfat Försäljnings AB (ingående i Stockholms Superfosfat Fabriks AB). År 1925 övergick fyndigheterna till Svenska Stenkols AB Spetsbergen.Handlingarnas tidsomfattning är 1865 t.o.m. 1926 och utgöres av korrespondens, handlingar rörande inmutningar vid Spetsbergen, avtal, utredningar för svenska statens räkning, rapporter av olika slag, analyser av fyndigheterna, kvitton, proviantlistor, inventarieförteckningar, kartor och ritningar, fotografier, trycksaker och pressklipp.

Svenska Spetsbergsexpeditionen 1918-1920. Arkiv

Handlingarnas tid
1870--1926
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Ja
Reproduktion tillgänglig
Nej

Omfång
1.0 Hyllmeter


Anmärkning
Arkivtyp: Företagsarkiv. TM22799
Svenska Spetsbergsexpeditionen 1918 - 1920 föregicks av prospektering av s.k. fosforit och andra fyndigheter på Svalbard, Spetsbergen. Fyndigheterna inmutades av Erik A:son Stensiö och är belägna öster om Klaas Billen Bay. Det av Stensiö m.fl bildade konsortiet Sverige-Spetsbergen överläts i juni 1918 till Svenska Superfosfat Försäljnings AB (ingående i Stockholms Superfosfat Fabriks AB). År 1925 övergick fyndigheterna till Svenska Stenkols AB Spetsbergen.Handlingarnas tidsomfattning är 1865 t.o.m. 1926 och utgöres av korrespondens, handlingar rörande inmutningar vid Spetsbergen, avtal, utredningar för svenska statens räkning, rapporter av olika slag, analyser av fyndigheterna, kvitton, proviantlistor, inventarieförteckningar, kartor och ritningar, fotografier, trycksaker och pressklipp.

Svenska Spetsbergsexpeditionen 1918-1920. Arkiv

Handling Anmärkning
Inkomna handlingar, korrespondens
Ämnesordnade handlingar, allmänt
Räkenskaper, allmänt
Kartor
Ritningar
Fotografier
Tryck
Pressklipp