Hem Arkivbildare
Tekniska Museet
Arkiv
Sök

Sven Rinmans arkiv

 

Sven Rinman (1720-1792) var bergsråd.
I det så kallade Rinmansarkivet finns brev och skrivelser till olika myndigheter, främst till Bergskollegium och Jernkontoret.
Här finns beskrivningar från olika gruvor och hyttor, övermasmästareberättelser, ritningar och skisser.

Sven Rinmans arkiv

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Ja
Reproduktion tillgänglig
Nej

Omfång
1.3 Hyllmeter


Anmärkning
Arkivtyp: Personarkiv. Sven Rinman (1720 -1792)
Del av Rinmansarkivet

Sven Rinmans arkiv