Hem Arkivbildare
Tekniska Museet
Arkiv
Sök

Svenska AB Nobel-Diesels arkiv

Arkivinstitution
Tekniska museet
Beståndskod
SND
Landskod
SE
Arkivschema
Enskilda arkiv
Dokumentlager
Länk till dokument och bilder
Registreringsdatum
2004-02-27
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
D1 - Register och liggare
E1 - Korrespondens
F1 - Ämnesordnade handlingar
G1 - Räkenskaper
J1 - Ritningar
J2 - Ritningar
K1 - Fotografier
K2 - Fotografier
L1 - Trycksaker
Ö1 - Pressklipp

Svenska AB Nobel-Diesels arkiv

 

Svenska AB Nobel-Diesels arkiv

Handlingarnas tid
1894--1950
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Ja
Reproduktion tillgänglig
Nej

Omfång
4.0 Hyllmeter


Anmärkning
Arkivtyp: Företagsarkiv. Ark. 2166, hylla 103C3, 103G1, 103G2

Svenska AB Nobel-Diesels arkiv

Handling Anmärkning
Register eller liggare, allmänt
Inkomna handlingar, korrespondens
Ämnesordnade handlingar, allmänt
Räkenskaper, allmänt
Ritningar
Fotografier
Tryck
Pressklipp