Hem Arkivbildare
Tekniska Museet
Arkiv
Sök

Sillre och Boda sågverks arkiv

Arkivinstitution
Tekniska museet
Beståndskod
SBS
Landskod
SE
Arkivschema
Enskilda arkiv
Registreringsdatum
2004-02-27
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Protokoll
E1 - Korrespondens
F1 - Ämnesordnade handlingar
G1 - Räkenskaper
L1 - Trycksaker

Sillre och Boda sågverks arkiv

 
Historik för
Sillre och Boda sågverks arkiv.

Efter katastroftappningen av Ragundasjön år 1796 ändrade Indalsälven sitt lopp. Älven letade sig nya vägar. Nya forsar och fall uppstod. Före ångsågarnas tid var vattenkraften för såväl timmerflottningen som själva sågningen någonting att räkna med. I slutet av 1700- och början av 1800-talet inrättades ett stort antal sågverk utmed Indalsälven med omgivande biflöden. Pehr Hellzén, lektor i matematik vid gymnasiet i Härnösand, hade genom en artikel i Inrikes Tidningar givit händelserna vid Indalsälven och "Vildhussens" härjningar en vidare spridning. Hellzén blev år 1798 initiativtagare till grundandet av Wifsta Varf , beläget vid Indalsälvens utlopp i Klingerfjärden norr om Sundsvall. Företaget startade skeppsvarv för att föra ut allt timmer och sågade trävaror, som samlades vid flottledens slut. År 1827 förvärvade bolaget från grosshandlaren P.F. Heffner Boda, Sillre, Indals, Sunnås, Backebäcks, Unåsens, Sidsjö, Oxsjö m.fl. sågar samt skogssträckor i Jämtland och Medelpad belägna vid Indalsälvens vid-sträckta vattensystem. Sågverket vid Sillre blev det mest betydelsefulla med flera nybyggda ramsågar. Med ångsågarnas tillkomst förlorade vattensågarna i betydelse och Sillre och Boda sågverk upphörde med sin verksamhet år 1868.
Arkivet. I Tekniska museets arkiv finns ca två hyllmeter handlingar efter Sillre och Boda sågverk från åren 1814-1900. Av protokollen framgår att många s.k. skiften av skogen ofta slutade i dom-stolen. Den bevarade korrespondensen har mestadels skett mellan inspektoren vid Sillre sågverk S.U. Orstadius, affärsvänner samt släktingar till Orstadius. Inspektor Orstadius var verksam vid Sillre åren 1828 t.o.m. 1865. Han hade sin bostad i Sillre och var Wifsta Varfs främste representant vid sågarna i Sillre med omnejd. Bland handlingarna finns bl.a. kontrakt, sågningsinstruktioner, flottningsuppgifter och leveransförteckningar. Många volymer inne-håller räkenskapshandlingar såsom bokföring, dagsverkesjournaler, verifikationer, skattehandlingar, inventarieförteckningar och priskuranter. Här finns också kostnadsförslag till det planerade järnverket med tillhörande smedja samt ångsåg vid Sillre. Dessa investeringar skrinlades dock.

Sillre och Boda sågverks arkiv

Handlingarnas tid
1814--1900
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Ja
Reproduktion tillgänglig
Nej

Omfång
3.5 Hyllmeter


Anmärkning
Arkivtyp: Företagsarkiv. TM12060
Efter katastroftappningen av Ragundasjön år 1796 ändrade Indalsälven sitt lopp. Älven letade sig nya vägar. Nya forsar och fall uppstod. Före ångsågarnas tid var vattenkraften för såväl timmerflottningen som själva sågningen någonting att räkna med. I slutet av 1700- och början av 1800-talet inrättades ett stort antal sågverk utmed Indalsälven med omgivande biflöden. Pehr Hellzén, lektor i matematik vid gymnasiet i Härnösand, hade genom en artikel i Inrikes Tidningar givit händelserna vid Indalsälven och "Vildhussens" härjningar en vidare spridning. Hellzén blev år 1798 initiativtagare till grundandet av Wifsta Varf , beläget vid Indalsälvens utlopp i Klingerfjärden norr om Sundsvall. Företaget startade skeppsvarv för att föra ut allt timmer och sågade trävaror, som samlades vid flottledens slut. År 1827 förvärvade bolaget från grosshandlaren P.F. Heffner Boda, Sillre, Indals, Sunnås, Backebäcks, Unåsens, Sidsjö, Oxsjö m.fl. sågar samt skogssträckor i Jämtland och Medelpad belägna vid Indalsälvens vid-sträckta vattensystem. Sågverket vid Sillre blev det mest betydelsefulla med flera nybyggda ramsågar. Med ångsågarnas tillkomst förlorade vattensågarna i betydelse och Sillre och Boda sågverk upphörde med sin verksamhet år 1868.
Arkivet. I Tekniska museets arkiv finns ca två hyllmeter handlingar efter Sillre och Boda sågverk från åren 1814-1900. Av protokollen framgår att många s.k. skiften av skogen ofta slutade i dom-stolen. Den bevarade korrespondensen har mestadels skett mellan inspektoren vid Sillre sågverk S.U. Orstadius, affärsvänner samt släktingar till Orstadius. Inspektor Orstadius var verksam vid Sillre åren 1828 t.o.m. 1865. Han hade sin bostad i Sillre och var Wifsta Varfs främste representant vid sågarna i Sillre med omnejd. Bland handlingarna finns bl.a. kontrakt, sågningsinstruktioner, flottningsuppgifter och leveransförteckningar. Många volymer inne-håller räkenskapshandlingar såsom bokföring, dagsverkesjournaler, verifikationer, skattehandlingar, inventarieförteckningar och priskuranter. Här finns också kostnadsförslag till det planerade järnverket med tillhörande smedja samt ångsåg vid Sillre. Dessa investeringar skrinlades dock.

Sillre och Boda sågverks arkiv

Handling Anmärkning
Protokoll och beslut
Inkomna handlingar, korrespondens
Ämnesordnade handlingar, allmänt
Räkenskaper, allmänt
Tryck