Hem Arkivbildare
Tekniska Museet
Arkiv
Sök

Per Axel Ludvig Lindahls arkiv

Arkivinstitution
Tekniska museet
Beståndskod
PAL
Landskod
SE
Arkivschema
Enskilda arkiv
Dokumentlager
Länk till dokument och bilder
Registreringsdatum
2004-02-27
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
F1 - Handlingar rörande verksamheten
F2 - Anteckningsböcker från KTH
G1 - Räkenskapshandlingar
J1 - Ritningar
K1 - Fotografier
L1 - Trycksaker
Ö1 - Pressklipp

Per Axel Ludvig Lindahls arkiv

 
Historik för
Per Axel Ludvig Lindahls arkiv.

Per Axel Ludvig Lindahl (1858-1934) var civilingenjör, byggnadskonstruktör och överstelöjtnant vid Väg- och vattenbyggnadskåren. Han var konstruktör och kontrollant vid ett stort antal bygg-nadsprojekt såsom vägar, broar, teatrar, kyrkor, bryggerier m.m. Arkivet omfattar tiden 1873-1934. Här finns anteckningar och uppgifter rörande t.ex. Kungl. Teatern, Kungl. Dramatiska Teatern, Vasabron, Lidingöbron, Katarinahissen, Münchenbryggeriet, kvarteret Rosenbad, Strängnäs domkyrka och Heliga Trefaldighetskyrkan i Gävle. Ritningssamlingen är stor och innehåller bl.a. planer och skisser från ett antal teatrar från 1890-talet såsom Leipzig, Berlin, Dresden, Hannover, München, Wien, Schwerin m.fl. En del av fotografierna från bl.a. byggandet av Operan och Dramaten är producerade i den egna fotoateljén på Nybrogatan i Stockholm. Trycksaker och pressklipp finns också.


Per Axel Ludvig Lindahls arkiv

Handlingarnas tid
1873--1943
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Ja
Reproduktion tillgänglig
Delvis

Omfång
6.0 Hyllmeter


Anmärkning
Arkivtyp: Personarkiv. F.d. Ark 1314; TM13009
Per Axel Ludvig Lindahl (1858-1934) var civilingenjör, byggnadskonstruktör och överstelöjtnant vid Väg- och vattenbyggnadskåren. Han var konstruktör och kontrollant vid ett stort antal byggnadsprojekt såsom vägar, broar, teatrar, kyrkor, bryggerier m.m. Arkivet omfattar tiden 1873-1934. Här finns anteckningar och uppgifter rörande t.ex. Kungl. Teatern, Kungl. Dramatiska Teatern, Vasabron, Lidingöbron, Katarinahissen, Münchenbryggeriet, kvarteret Rosenbad, Strängnäs domkyrka och Heliga Trefaldighetskyrkan i Gävle. Ritningssamlingen är stor och innehåller bl.a. planer och skisser från ett antal teatrar från 1890-talet såsom Leipzig, Berlin, Dresden, Hannover, München, Wien, Schwerin m.fl. En del av fotografierna från bl.a. byggandet av Operan och Dramaten är producerade i den egna fotoateljén på Nybrogatan i Stockholm. Trycksaker och pressklipp finns också.

Per Axel Ludvig Lindahls arkiv

Handling Anmärkning
Ämnesordnade handlingar, allmänt
Räkenskaper, allmänt
Ritningar
Fotografier
Tryck
Pressklipp