Hem Arkivbildare
Tekniska Museet
Arkiv
Sök

Oscar Lamms arkiv

Arkivinstitution
Tekniska museet
Beståndskod
OL
Landskod
SE
Arkivschema
Enskilda arkiv
Registreringsdatum
2004-02-27
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Protokoll
E1 - Korrespondens
F1 - Handlingar rörande Oscar Lamms arkiv
G1 - Diverse räkenskapshandlingar
J1 - Ritningar
K1 - Fotografier
L1 - Trycksaker
Ö1 - Pressklipp

Oscar Lamms arkiv

 
Historik för
Oscar Lamms arkiv.

Oscar Lamm J:r (1848-1930) var industriman. Oscar Lamm var bl.a. vd för AB Separator. Arkivet omfattar handlingar från åren 1845-1974. Här finns protokoll från AB Separator (1883-1886), en stor samling familje- och affärskorrespondens, patenthandlingar, kontrakt, ritningar, fotografier och trycksaker. Bland korrespondensen finner man brev till och från medlemmar av familjen Wallenberg.

Oscar Lamms arkiv

Handlingarnas tid
1845--1974
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Ja
Reproduktion tillgänglig
Nej

Omfång
0.5 Hyllmeter


Anmärkning
Arkivtyp: Personarkiv. Gåva till Tekniska museet 1961 resp 1967, f.d. Ark 3612, TM28271
Oscar Lamm J:r (1848-1930) var industriman. Oscar Lamm var bl.a. vd för AB Separator. Arkivet omfattar handlingar från åren 1845-1974. Här finns protokoll från AB Separator (1883-1886), en stor samling familje- och affärskorrespondens, patenthandlingar, kontrakt, ritningar, fotografier och trycksaker. Bland korrespondensen finner man brev till och från medlemmar av familjen Wallenberg.

Oscar Lamms arkiv

Handling Anmärkning
Protokoll och beslut
Inkomna handlingar, korrespondens
Ämnesordnade handlingar, allmänt
Räkenskaper, allmänt
Ritningar
Fotografier
Tryck
Pressklipp