Hem Arkivbildare
Tekniska Museet
Arkiv
Sök

Nyköpings Mässingsbruk/ Nyköpings Mekaniska Werkstads arkiv

Arkivinstitution
Tekniska museet
Beståndskod
NMW
Landskod
SE
Arkivschema
Enskilda arkiv
Registreringsdatum
2004-02-27
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
F1 - Ämnesordnade handlingar

Nyköpings Mässingsbruk/ Nyköpings Mekaniska Werkstads arkiv

 
Historik för
Nyköpings Mässingsbruk/ Nyköpings Mekaniska Werkstads arkiv.

Nyköpings Bruks verksamhet varade åren 1610-1868. De första privilegierna att driva mässings-och järnbruk i Nyköping gavs år 1610 till vallonen Willem Giliusson de Besche. Privilegier att driva mässingsbruk i Nyköping gavs år 1646 till holländarna Velam Momma och Matthias Römer. Kopparen till bruket kom från Falu koppargruva. År 1821 omvandlades mässingsbruket till järnbruk. Viss tillverkning av bruksvaror av mässing bibehölls. Fr.o.m. år 1831 inrättades Nyköpings Mekaniska Werkstad, som efter konkurs år 1866 auktionerades bort till Motala mekaniska verkstad, som kort därefter lade ned verksamheten i Nyköping. Förutom mässings- och järntillverkning fanns även papperstillverk- ning vid flera platser utmed Nyköpingsån. Arkivet omfattar en hyllmeter handlingar från åren 1646 till 1877. En ovanligt stor del handlingar finns i original, även från 1600-talet. Åtkomsthandlingar, som visar alla turer kring olika försäljningar och affärsomvandlingar, kan studeras liksom brev, kontrakt, pant- och privilegiebrev.

Nyköpings Mässingsbruk/ Nyköpings Mekaniska Werkstads arkiv

Handlingarnas tid
1646--1877
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Ja
Reproduktion tillgänglig
Nej

Omfång
1.0 Hyllmeter


Anmärkning
Arkivtyp: Företagsarkiv. TM6169, TM26324
Nyköpings Bruks verksamhet varade åren 1610-1868. De första privilegierna att driva mässings-och järnbruk i Nyköping gavs år 1610 till vallonen Willem Giliusson de Besche. Privilegier att driva mässingsbruk i Nyköping gavs år 1646 till holländarna Velam Momma och Matthias Römer. Kopparen till bruket kom från Falu koppargruva. År 1821 omvandlades mässingsbruket till järnbruk. Viss tillverkning av bruksvaror av mässing bibehölls. Fr.o.m. år 1831 inrättades Nyköpings Mekaniska Werkstad, som efter konkurs år 1866 auktionerades bort till Motala mekaniska verkstad, som kort därefter lade ned verksamheten i Nyköping. Förutom mässings- och järntillverkning fanns även papperstillverk- ning vid flera platser utmed Nyköpingsån. Arkivet omfattar en hyllmeter handlingar från åren 1646 till 1877. En ovanligt stor del handlingar finns i original, även från 1600-talet. Åtkomsthandlingar, som visar alla turer kring olika försäljningar och affärsomvandlingar, kan studeras liksom brev, kontrakt, pant- och privilegiebrev.

Nyköpings Mässingsbruk/ Nyköpings Mekaniska Werkstads arkiv

Handling Anmärkning
Ämnesordnade handlingar, allmänt