Hem Arkivbildare
Tekniska Museet
Arkiv
Sök

Jonas Victor Danielssons arkiv

Arkivinstitution
Tekniska museet
Beståndskod
JVD
Landskod
SE
Arkivschema
Enskilda arkiv
Registreringsdatum
2004-02-27
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
E1 - Korrespondens
F1 - Ämnesordnade handlingar
G1 - Räkenskaper
J1 - Ritningar

Jonas Victor Danielssons arkiv

 
Historik för
Jonas Victor Danielssons arkiv.

Jonas Victor Danielsson (1855-1940) var son till Erik Georg Danielsson. Efter examen från KTH blev Jonas Victor Danielsson hytt- och bessemeringenjör vid Domnarvets järnverk. Efter omfattande studieresor till Österrike, Tyskland, England och USA tillträdde han en befattning som överingenjör vid Hagfors bruk. 1908 blev han bruksförvaltare och hyttingenjör vid Motjärnshyttan.
Arkivet är från åren 1857-1940. Det utgöres av en relativt omfattande korrespondens, ett stort antal anteckningsböcker och almanackor från tiden 1872-1940, räkenskapshandlingar samt ritningar främst rörande Motjärnshyttan.

Jonas Victor Danielssons arkiv

Handlingarnas tid
1856--1940
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Ja
Reproduktion tillgänglig
Nej

Omfång
1.2 Hyllmeter


Anmärkning
Arkivtyp: Personarkiv. TM21183
Jonas Victor Danielsson (1855-1940) var son till Erik Georg Danielsson. Efter examen från KTH blev Jonas Victor Danielsson hytt- och bessemeringenjör vid Domnarvets järnverk. Efter omfattande studieresor till Österrike, Tyskland, England och USA tillträdde han en befattning som överingenjör vid Hagfors bruk. 1908 blev han bruksförvaltare och hyttingenjör vid Motjärnshyttan.
Arkivet är från åren 1857-1940. Det utgöres av en relativt omfattande korrespondens, ett stort antal anteckningsböcker och almanackor från tiden 1872-1940, räkenskapshandlingar samt ritningar främst rörande Motjärnshyttan.
Pdba

Jonas Victor Danielssons arkiv

Handling Anmärkning
Inkomna handlingar, korrespondens
Ämnesordnade handlingar, allmänt
Räkenskaper, allmänt
Ritningar