Hem Arkivbildare
Tekniska Museet
Arkiv
Sök

Johannes Ruths arkiv

Arkivinstitution
Tekniska museet
Beståndskod
JR
Landskod
SE
Arkivschema
Enskilda arkiv
Dokumentlager
Länk till dokument och bilder
Registreringsdatum
2004-02-27
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
E1 - Korrespondens
F1 - Ämnesordnade handlingar
G1 - Räkenskapshandlingar
K1 - Fotografier
L1 - Trycksaker
Ö1 - Pressklipp

Johannes Ruths arkiv

 
Historik för
Johannes Ruths arkiv.

Johannes Ruths (1878-1935) var ingenjör och uppfinnare. Efter examen vid tekniska högskolan i Hannover hade han först anställning i den österrikiska järnindustrin. 1909-1913 var han verksam vid Elektriska och Mekaniska Pröfningsanstalten i Stockholm. Efter några års anställning vid Kymmene AB i Finland ägnade han resten av sin yrkesverksamma tid åt sina uppfinningar inom ångteknikens område. Med ångackumulatorn som bas startade år 1923 AB Vaporackumulator, från 1928 Ruthsaccumulator AB, med dotterbolag i flera länder. Ruths var en engagerad och väl anlitad föredragshållare. Ruths arkiv är omfattande och innehåller korrespondens och handlingar rörande de olika verksamhetsgrenarna, fotografier, trycksaker samt pressklipp. I arkivet finns många av hans manuskript till föredrag och tidningsartiklar.

Johannes Ruths arkiv

Handlingarnas tid
1898--1950
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Ja
Reproduktion tillgänglig
Nej

Omfång
2.3 Hyllmeter


Anmärkning
Arkivtyp: Personarkiv. TM25049 Johannes Ruths (1878-1935) var ingenjör och uppfinnare. Efter examen vid tekniska högskolan i Hannover hade han först anställning i den österrikiska järnindustrin. 1909-1913 var han verksam vid Elektriska och Mekaniska Pröfningsanstalten i Stockholm. Efter några års anställning vid Kymmene AB i Finland ägnade han resten av sin yrkesverksamma tid åt sina uppfinningar inom ångteknikens område. Med ångackumulatorn som bas startade år 1923 AB Vaporackumulator, från 1928 Ruthsaccumulator AB, med dotterbolag i flera länder. Ruths var en engagerad och väl anlitad föredragshållare. Ruths arkiv är omfattande och innehåller korrespondens och handlingar rörande de olika verksamhetsgrenarna, fotografier, trycksaker samt pressklipp. I arkivet finns många av hans manuskript till föredrag och tidningsartiklar.

Johannes Ruths arkiv

Handling Anmärkning
Inkomna handlingar, korrespondens
Ämnesordnade handlingar, allmänt
Räkenskaper, allmänt
Fotografier
Tryck
Pressklipp