Hem Arkivbildare
Tekniska Museet
Arkiv
Sök

John Neréns motorhistoriska samling

Arkivinstitution
Tekniska museet
Beståndskod
JN
Landskod
SE
Arkivschema
Enskilda arkiv
Registreringsdatum
2004-02-27
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
F1 - Handlingar rörarande bilhistoria och flyghistoria
J1 - Teckningar och målningar
K1A - Fotografier: Personbilar, USA
K1B - Fotografier: Personbilar, England
K1C - Fotografier: Personbilar, Frankrike
K1D - Fotografier: Personbilar, Tyskland
K1E - Fotografier: Personbilar och lastbilar, Italien
K1F - Fotografier: Personbilar och lastbilar, Belgien
K1G - Fotografier: Personbilar och lastbilar, Sverige
K1H - Fotografier: Personbilar, Schweiz, Spanien
K1I - Fotografier: Personbilar, Tjeckoslovakien, Österrike samt okänt land o märke
K2A - Fotografier: Lastbilar och omnibussar, USA
K2B - Fotografier: Lastbilar och omnibussar, England
K2C - Fotografier: Lastbilar och omnibussar, Frankrike
K2D - Fotografier: Lastbilar och omnibussar, Tyskland
K3 - Fotografier: Specialbilar, USA och Europa
K4A - Fotografier: Traktorer, dragbilar, USA Jordbruksredskap, USA
K4B - Fotografier: Traktorer, dragbilar, Tyskland Jordbruksredskap, Tyskland
K4C - Fotografier: Traktorer, dragbilar, Frankrike Jordbruksredskap, Frankrike
K4D - Fotografier: Traktorer, dragbilar, Italien, Österrike. Jordbruksredskap, Italien och Österrike
K4E - Fotografier: Traktorer, dragbilar, Sverige Jordbruksredskap, Sverige
K5A - Fotografier: Cykelbilar, spec.motorcyklar, England Sidvagns-, paket- och vintermotocyklar, England
K5B - Fotografier: Cykelbilar, spec.motorcyklar, Sverige Sidvagns-, paket- och vintermotocyklar, Sverige
K5C - Fotografier: Cykelbilar, spec.motorcyklar, USA Sidvagns-, paket- och vintermotocyklar, USA
K5D - Fotografier: Cykelbilar, spec.motorcyklar, Frankrike. Sidvagns-, paket- och vintermotorcyklar
K5E - Fotografier: Cykelbilar, spec.motorcyklar, Tyskland. Sidvagns-, paket- och vintermotorcyklar
K6A - Fotografier: Motorcyklar, USA, England, Frankrike
K6B - Fotografier: Motorcyklar, Tyskland
K6C - Fotografier: Motorcyklar, Sverige och Österrike
K7A - Fotografier: Lättviktare, mopeder, England, Tyskland.Scooters, motorhjul, England och Tyskland
K7B - Fotografier: Lättviktare, mopeder, USA, Frankrike Scooters, motorhjul, USA och Frankrike
K7C - Fotografier: Lättviktare, mopeder, Sverige, Österrike.Scooters, motorhjul, Sverige o Österrike
K8A - Fotografier: Velocipeder, Österrike
K9A - Fotografier: Kolgasfordon, kolgasverk, Sverige, Tyskland
K9B - Fotografier: Vedgasfordon, vedgasverk, Sverige Acytelengasverk, lysgasbilar, Sverige
K9C - Fotografier, personbilskarosserier, omnibusskarrosserier, lastbilsöverbyggnader
K10A - Fotografier: Bilmotorer, England och USA
K10B - Fotografier: Bilmotorer, Frankrike, Italien, Spanien
K10C - Fotografier: Bilmotorer, Sverige, Tyskland, Österrike
K11A - Fotografier: Motorcykelmotorer, England, Österrike
K11B - Fotografier: Motorvagnsmotorer, Danmark och USA
K12 - Fotografier: Stationära motorer, Tyskland, Sverige
K13A - Fotografier: Motorbåtar, inombordsmotorer, USA
K13B - Fotografier: Motorbåtar, inombordsmotorer, England
K13C - Fotografier: Motorbåtar, inombordsmotorer, Tyskland
K13D - Fotografier: Motorbåtar, inombordsmotorer, Sverige
K13E - Fotografier: Olika båttyper
K13F - Fotografier: Fartyg, fartygsmotorer och varv
K14A - Fotografier: Motorbåtar, utombordsmotorer, Sverige
K15 - Fotografier: Bilhistoria och tävlingar
K16 - Fotografier: Flyg
K17 - Fotografier: Diverse
L1A - Trycksaker: Personbilar, USA
L1B - Trycksaker: Personbilar, England
L1C - Trycksaker: Personbilar, Frankrike
L1D - Trycksaker: Personbilar, Tyskland
L1E - Trycksaker: Personbilar och lastbilar, Italien
L1F - Trycksaker: Personbilar och lastbilar, Belgien
L1G - Trycksaker: Personbilar och lastbilar, Sverige
L1H - Trycksaker: Personbilar, Holland, Schweiz, Spanien
L1I - Trycksaker: Personbilar, Polen, Sovjetunionen m.fl Tjeckoslovakien, Österrike samt okänt land o märke
L2A - Trycksaker: Lastbilar och omnibussar, USA
L2B - Trycksaker: Lastbilar och omnibussar, England
L2C - Trycksaker: Lastbilar och omnibussar, Frankrike
L2D - Trycksaker: Lastbilar och omnibussar, Tyskland
L3 - Trycksaker: Specialbilar, USA och Europa
L4A - Trycksaker: Traktorer, dragbilar, USA Jordbruksredskap, USA
L4B - Trycksaker: Traktorer, dragbilar, England Jordbruksredskap, England
L4C - Trycksaker: Traktorer, dragbilar, Tyskland Jordbruksredskap, Tyskland
L4D - Trycksaker: Traktorer, dragbilar, Belgien Jordbruksredskap, Belgien
L4E - Trycksaker: Traktorer, dragbilar, Frankrike Jordbruksredskap, Frankrike
L4F - Trycksaker: Traktorer, dragbilar, Italien, Schweiz Jordbruksredskap, Italien, Schweiz
L4G - Trycksaker: Traktorer, dragbilar, Tjeckoslavakien, Österrike.Jordbruksredskap, Tjeckoslov., Österrike
L4H - Trycksaker: Traktorer, dragbilar, Sverige Jordbruksredskap, Sverige
L5A - Trycksaker: Cykelbilar, spec. motorcyklar, England Sidvagns-, paket- och vintermotorcyklar, England
L5B - Trycksaker: Cykelbilar, spec. motorcyklar, Spanien Sidvagns-, paket- och vintermotorcyklar, Spanien
L5C - Trycksaker: Cykelbilar, spec. motorcyklar, Sverige Sidvagns-, paket- och vintermotorcyklar, Sverige
L5D - Trycksaker: Cykelbilar, spec. motorcyklar, Tjeckoslovakien. Sidvagns-, paket- och vintermc.
L5E - Trycksaker: Cykelbilar, spec. motorcyklar, USA Sidvagns-, paket- och vintermotorcyklar, USA
L5F - Trycksaker: Cykelbilar, spec. motorcyklar, Frankrike. Sidvagns- paketmotorcyklar, Frankrike
L5G - Trycksaker: Cykelbilar, spec.motorcyklar, Tyskland Sidvagns- paketmotorcyklar, Tyskland
L6A - Trycksaker: Motorcyklar, USA
L6B - Trycksaker: Motorcyklar, England
L6C - Trycksaker: Motorcyklar, Tyskland
L6D - Trycksaker: Motorcyklar, Frankrike
L6E - Trycksaker: Motorcyklar, Belgien, Italien, Schweiz
L6F - Trycksaker: Motorcyklar, Sverige, Tjeckoslovakien
L6G - Trycksaker: Motorcyklar, Ungern och Österrike
L7A - Trycksaker: Lättviktare, mopeder, scooters, USA Motorhjul, USA
L7B - Trycksaker: Lättviktare, mopeder, scooters, England. Motorhjul, England
L7C - Trycksaker: Lättviktare, mopeder, scooters, Tyskland. Motorhjul, Tyskland
L7D - Trycksaker: Lättviktare, mopeder, Belgien, Frankrike. Motorhjul, scooters, Belgien, Frankrike
L7E - Trycksaker: Lättviktare, mopeder, Holland, Italien Motorhjul, scooters, Holland och Italien
L7F - Trycksaker: Lättviktare, mopeder, Sverige, Österrike.Motorhjul, scooters, Sverige o Österrike
L8A - Trycksaker: Velocipeder, Belgien, England, Frankrike.
L8B - Trycksaker: Velocipeder, Sverige, Tyskland
L8C - Trycksaker: Velocipeder, USA och Österrike
L9A - Trycksaker: Kolgasfordon, kolgasverk, Sverige
L9B - Trycksaker: Kolgasfordon, kolgasverk, England, Frankrike och Tyskland
L9C - Trycksaker: Vedgasfordon, vedgasverk, Sverige Acetylengasverk, lysgasbilar, Sverige
L9D - Trycksaker: Vedgasfordon, vedgasverk, Finland, Tyskland.Acetylengasverk, lysbilar, Finland, Tyskl
L10 - Trycksaker: Diverse kartor
L10A - Trycksaker: Bilmotorer, England och USA
L10B - Trycksaker: Bilmotorer, Belgien, Frankrike, Italien
L10C - Trycksaker: Bilmotorer, Schweiz, Sverige, Tyskland
L11A - Trycksaker: Motorcykelmotorer, England
L11B - Trycksaker: Motorvagnsmotorer, Danmark, England, USA
L12A - Trycksaker: Stationära motorer, England, Frankrike
L12B - Trycksaker: Stationära motorer, Tyskland och USA
L12C - Trycksaker: Stationära motorer, Sverige
L13A - Trycksaker: Motorbåtar, inombordsmotorer, USA
L13B - Trycksaker: Motorbåtar, inombordsmotorer, England
L13C - Trycksaker: Motorbåtar, inombordsmotorer, Italien
L13D - Trycksaker: Motorbåtar, inombordsmotorer, Tyskland
L13E - Trycksaker: Motorbåtar, inombordsmotorer, Sverige
L14A - Trycksaker: Motorbåtar, utombordsmotorer, USA
L14B - Trycksaker: Motorbåtar, utombordsmotorer, Sverige
L15 - Trycksaker: Flyg
L16 - Trycksaker: Diverse bildelar
L17 - Trycksaker: Bilbelysning
L18 - Trycksaker: Tändningsapparater
L19 - Trycksaker: Bilringar
L20 - Trycksaker: Smörjmedel och bränslen
L21 - Trycksaker: Diverse
L22 - Trycksaker: Biltillbehör, bilservice och bilverktyg
L23 - Trycksaker: Motorcykel- och velocipedtillbehör
L24 - Trycksaker: Båtbelysning, båtinstrument, båtverktyg och diverse biltillbehör
L25 - Trycksaker: Transporthistorik
L26 - Trycksaker: Utställningar och tävlingar
L27 - Trycksaker: Lagar och förordningar samt korrespondens

John Neréns motorhistoriska samling

 
Historik för
John Neréns motorhistoriska samling.


John Neréns motorhistoriska samling

Handlingarnas tid
1900--1956
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Ja
Reproduktion tillgänglig
Nej

Omfång
26.0 Hyllmeter


Anmärkning
Arkivtyp: Samling. John Nerén (1871- 1956)
Nya serier har upprättats. Gamla volymsindelningar har bibehållts. TM15650 TM21068
Alla handlingar är ännu ej registrerade i databasen.

John Neréns motorhistoriska samling

Handling Anmärkning
Teckningar, målningar
Fotografier
Tryck