Hem Arkivbildare
Tekniska Museet
Arkiv
Sök

Helmer Bäckströms arkiv

 
Historik för
Helmer Bäckströms arkiv.

Helmer Bäckström (1891-1964) var professor i fotografi vid KTH.
Handlingarna (1900-1959) utgöres av korrespondens, anteckningar, underlag och forskningsresultat rörande bl.a. infraröd film, fotogrammetri och autotypi. Arkivet innehåller fotografier, klichéer och glasplåtar. Handlingarna rör också personer som var knutna till institutionen i fotografi.

Helmer Bäckströms arkiv

Handlingarnas tid
1900--1959
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Ja
Reproduktion tillgänglig
Delvis

Omfång
1.6 Hyllmeter


Anmärkning
Arkivtyp: Personarkiv. Helmer Bäckström (1891-1964) var professor i fotografi vid KTH.
Handlingarna (1900-1959) utgöres av korrespondens, anteckningar, underlag och forskningsresultat rörande bl.a. infraröd film, fotogrammetri och autotypi. Arkivet innehåller fotografier, klichéer och glasplåtar. Handlingarna rör också personer som var knutna till institutionen i fotografi.

Helmer Bäckströms arkiv

Handling Anmärkning
Register eller liggare, allmänt
Inkomna handlingar, korrespondens
Ämnesordnade handlingar, allmänt
Räkenskaper, allmänt
Fotografier
Tryck