Hem Arkivbildare
Tekniska Museet
Arkiv
Sök

Granbergsdals Hyttas arkiv

Arkivinstitution
Tekniska museet
Beståndskod
GDH
Landskod
SE
Arkivschema
Enskilda arkiv
Registreringsdatum
2004-02-27
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
F1 - Ämnesordnade handlingar
G1 - Räkenskaper
J1 - Kartor och ritningar
Ö1 - Pressklipp

Granbergsdals Hyttas arkiv

 
Historik för
Granbergsdals Hyttas arkiv.

Granbergsdals hytta, Karlskoga socken, Örebro län, har ägts av samma familj i över 300 år. Bergsmanshemmanet Granbergsdal byggdes 1611. Den första masugnen tillkom år 1632. De sista andelarna i masugnen såldes år 1910 till Karlsdals Bruks AB, hörande till Laxå Bruks AB. Masugnen blåstes ner år 1925.
Arkivhandlingarna hörande till Granbergsdals hytta skänktes år 1943 till Tekniska museet av Eric Ericsson, som var den siste brukspatronen där. Här föreligger 9 stycken originalhandlingar åren 1647-1819, däribland säljbrev från Kammarkollegium samt skattehandlingar från häradsrätten. En inbunden räkenskapsvolym från åren 1701-1784 innehåller bl.a. en förteckning över s.k. tiondejärn till Kronan, en detaljförteckning över samtliga delägare i hyttan samt kvittenser på gruvfogdelöner. En originalkarta visar Granbergsdals hyttebacke med omgivande ägor år 1782. Pressklippen handlar om bevarandet av masugnen.

Granbergsdals Hyttas arkiv

Handlingarnas tid
1647--1967
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Ja
Reproduktion tillgänglig
Nej

Omfång
0.1 Hyllmeter


Anmärkning
Arkivtyp: Företagsarkiv. TM21533
Granbergsdals hytta, Karlskoga socken, Örebro län, har ägts av samma familj i över 300 år. Bergsmanshemmanet Granbergsdal byggdes 1611. Den första masugnen tillkom år 1632. De sista andelarna i masugnen såldes år 1910 till Karlsdals Bruks AB, hörande till Laxå Bruks AB. Masugnen blåstes ner år 1925.
Arkivhandlingarna hörande till Granbergsdals hytta skänktes år 1943 till Tekniska museet av Eric Ericsson, som var den siste brukspatronen där. Här föreligger 9 stycken originalhandlingar åren 1647-1819, däribland säljbrev från Kammarkollegium samt skattehandlingar från häradsrätten. En inbunden räkenskapsvolym från åren 1701-1784 innehåller bl.a. en förteckning över s.k. tiondejärn till Kronan, en detaljförteckning över samtliga delägare i hyttan samt kvittenser på gruvfogdelöner. En originalkarta visar Granbergsdals hyttebacke med omgivande ägor år 1782. Pressklippen handlar om bevarandet av masugnen.
Pdba

Granbergsdals Hyttas arkiv

Handling Anmärkning
Ämnesordnade handlingar, allmänt
Räkenskaper, allmänt
Kartor
Ritningar
Pressklipp