Hem Arkivbildare
Tekniska Museet
Arkiv
Sök

Erik Georg Danielssons arkiv

Arkivinstitution
Tekniska museet
Beståndskod
EGD
Landskod
SE
Arkivschema
Enskilda arkiv
Registreringsdatum
2004-02-27
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Protokoll
E1 - Korrrespondens
F1 - Ämnesordnade handlingar
G1 - Räkenskaper
J1 - Ritningar
L1 - Trycksaker

Erik Georg Danielssons arkiv

 
Historik för
Erik Georg Danielssons arkiv.

Erik Georg Danielsson (1815-1881) var ingenjör och disponent vid Uddeholms bruk. Efter examen från Bergsskolan i Filipstad knöts Danielsson genast till olika bruk hörande till Uddeholmsbolaget, först som smidesmästare vid Geijersholms bruk och därefter som förvaltare vid Munkfors bruk. Danielsson var språkkunnig efter mångåriga självstudier. Åren 1843-1844 fick han användning för sina kunskaper i engelska, tyska och franska under sin å Jernkontorets vägnar företagna resa till Nordamerika, Tyskland och Frankrike. Danielsson studerade den framgångsrika amerikanska järnindustrin och ansåg att det svenska järnets framtid låg i nya tekniska uppfinningar och moderna kommunikationsmedel d.v.s. järnvägar. Fr.o.m. 1855 och fram till sin död 1881 var Danielsson disponent vid Uddeholmsverket. Han hade också åtskilliga andra uppdrag bl.a. som ledamot av riksdagens borgarstånd 1856-1858.
Arkivet utgöres av korrespondens, bl.a. brevväxling med Friedrich Siemens, Berlin. Berättelserna från den amerikanska resan är utförliga och ger en god inblick i 1840-talets tekniska utveckling i USA. Danielsson förde dagbok under hela sitt liv. I arkivet finns dagboksanteckningar som skildrar livet i ett värmländskt brukssamhälle under i stort sett hela 1800-talet. Det finns också en hel del räkenskapshandlingar i arkivet.

Erik Georg Danielssons arkiv

Handlingarnas tid
1823--1881
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Ja
Reproduktion tillgänglig
Nej

Omfång
1.2 Hyllmeter


Anmärkning
Arkivtyp: Personarkiv. TM21183
Erik Georg Danielsson (1815-1881) var ingenjör och disponent vid Uddeholms bruk. Efter examen från Bergsskolan i Filipstad knöts Danielsson genast till olika bruk hörande till Uddeholmsbolaget, först som smidesmästare vid Geijersholms bruk och därefter som förvaltare vid Munkfors bruk. Danielsson var språkkunnig efter mångåriga självstudier. Åren 1843-1844 fick han användning för sina kunskaper i engelska, tyska och franska under sin å Jernkontorets vägnar företagna resa till Nordamerika, Tyskland och Frankrike. Danielsson studerade den framgångsrika amerikanska järnindustrin och ansåg att det svenska järnets framtid låg i nya tekniska uppfinningar och moderna kommunikationsmedel d.v.s. järnvägar. Fr.o.m. 1855 och fram till sin död 1881 var Danielsson disponent vid Uddeholmsverket. Han hade också åtskilliga andra uppdrag bl.a. som ledamot av riksdagens borgarstånd 1856-1858.
Arkivet utgöres av korrespondens, bl.a. brevväxling med Friedrich Siemens, Berlin. Berättelserna från den amerikanska resan är utförliga och ger en god inblick i 1840-talets tekniska utveckling i USA. Danielsson förde dagbok under hela sitt liv. I arkivet finns dagboksanteckningar som skildrar livet i ett värmländskt brukssamhälle under i stort sett hela 1800-talet. Det finns också en hel del räkenskapshandlingar i arkivet.
Pdba

Erik Georg Danielssons arkiv