Hem Arkivbildare
Tekniska Museet
Arkiv
Sök

Carl Ångströms arkiv

Arkivinstitution
Tekniska museet
Beståndskod
Landskod
SE
Arkivschema
Enskilda arkiv
Registreringsdatum
2004-02-27
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
E1 - Korrespondens
F1 - Ämnesordnade handlingar
G1 - Räkenskaper
J1 - Ritningar
JTM10464 - Ritningar TM10464
K1 - Fotografier
L1 - Trycksaker

Carl Ångströms arkiv

 
Historik för
Carl Ångströms arkiv.


Carl Ångströms arkiv

Handlingarnas tid
1877--1930
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Ja
Reproduktion tillgänglig
Nej

Omfång
1.0 Hyllmeter


Anmärkning
Arkivtyp: Personarkiv. TM10453, TM10454, TM10457, TM10464
Carl Ångström (1856-1932) genomgick Teknologiska Institutet i Stockholm som mekanist. Efter ett antal anställningar i USA blev Ångström konstruktör och maskiningenjör vid Domnarfvets Jernverk. Han innehade en tjänst som statlig yrkesinspektör åren 1890-1892. År 1892 tillträdde Ångström befattningen som verkställande direktör tillika disponent vid Motala Werkstads Nya AB där han kvarstannade till år 1910. Som uppfinnare ägnade han sig främst åt förbränningsmotorer och turbiner. Arkivet i Tekniska museet utgöres av en hyllmeter handlingar bestående av korrespondens, anteckningsböcker, beräkningar, tillverkningsförslag samt ritningar. Bland korrespondensen
finns två brevkopieböcker från Domnarfvets Jernverk. Ritningarna är originalskisser av Ångström från bl.a. tiden i USA.

Carl Ångströms arkiv

Handling Anmärkning
Inkomna handlingar, korrespondens
Ämnesordnade handlingar, allmänt
Räkenskaper, allmänt
Ritningar
Fotografier
Tryck