Hem Arkivbildare
Tekniska Museet
Arkiv
Sök

Carl Sahlins bergshistoriska samling

 
Historik för
Carl Sahlins bergshistoriska samling.

Carl Sahlin (1861-1943), var bergsråd och bergshistoriker.
Han började sitt samlande redan som bergselev 1897, blev senare bruksdisponent vid Laxå bruk.
Han var med vid tillkomsten av Tekniska museet.
Hans bergshistoriska samling, ett halvt sekels samlargärning donerades till Tekniska museet 1933 och innehåller handlingar rörande främst den svenska järn- och stålindustrien genom tiderna.Mycket personhistoria finns också med i hans samling.
Här finns uppteckningar gjorda vid hans resor, excerpter från olika arkiv, klipp, fotografier, originalhandlingar, trycksaker från svenska gruvor och bruk.Här finns också tryckta reseskildringar från olika svenska och utländska gruvor och bruk av svenska och utländska författare.


Carl Sahlins bergshistoriska samling

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Ja
Reproduktion tillgänglig
Nej

Omfång
141.0 Hyllmeter


Anmärkning
Arkivtyp: Samling. Carl Sahlin (1861-1943)
Handlingarnas tid: 600-1943.
Pd
Pdba

Carl Sahlins bergshistoriska samling

Handling Anmärkning
Ämnesordnade handlingar, allmänt
Kartor
Ritningar
Teckningar, målningar
Fotografier
Tryck
Pressklipp
Föremål
Manuskript, handskrifter