Hem Arkivbildare
Tekniska Museet
Arkiv
Sök

Carl Rinmans arkiv

 

Carl Rinmans arkiv

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Ja
Reproduktion tillgänglig
Nej

Omfång
1.0 Hyllmeter


Anmärkning
Arkivtyp: Personarkiv. Carl Rinman (1762-1826)
Del av Rinmansarkivet
Pd
Pdba

Carl Rinmans arkiv

Handling Anmärkning
Inkomna handlingar, korrespondens
Ämnesordnade handlingar, allmänt
Ritningar