Hem Arkivbildare
Tekniska Museet
Arkiv
Sök

Christopher Polhems arkiv

Arkivinstitution
Tekniska museet
Beståndskod
CP
Landskod
SE
Arkivschema
Enskilda arkiv
Dokumentlager
Länk till dokument och bilder
Registreringsdatum
2004-02-27
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
E1 - Korrespondens
F1 - Ämnesordnade handlingar
J1 - Ritningar över Christoher Polhems innovationer

Christopher Polhems arkiv

 

I Tekniska museets arkiv förvaras ett antal originalhandlingar rörande Christopher och Gabriel Polhem.
Här finns tre brev från Christopher Polhem till kompanjonen Gabriel Stierncrona, som ju formellt ägde Stjärnsunds bruk i Dalarna.
En skrivelse från Kungl. Vetenskapsakademien till Gabriel Polhem befäster hans ledamotskap där.
I ett annat brev till Gabriel Polhem omnämns i en bilaga förflyttningen av Polhemsmodellerna till Stockholms Slott.
Två fullmakter i original befäster dels Christopher Polhems utnämning till assessor i Kommerskollegium dels Gabriel Polhems uppdrag att vara direktör för Bergsmekaniken.

Christopher Polhems arkiv

Handlingarnas tid
1700--1752
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Ja
Reproduktion tillgänglig
Delvis

Omfång
0.1 Hyllmeter


Anmärkning
Arkivtyp: Personarkiv. TM10066abc, TM11533
6 st originalhandlingar inköpta från R. Craelius, Stockholm,
Christopher Polhem (1661-1751), "den svenska mekanikens fader", är mest känd för alla sina genialiska uppfinningar såsom polhemsknuten, kugghjulet och inte minst det s.k mekaniska alfabetet. Han var under hela sitt långa liv ivrigt sysselsatt med urverk, slussar och uppfordringsverk. Han förknippas mest med bruket Stjärnsund i Dalarna även om han tillbringade den största delen av sitt liv i Stockholm.
Sonen Gabriel Polhem ( 1700-1772) ärvde faderns fallenhet för mekanik och uppfinningar även om han i hela sitt liv stod i skuggan av sin berömde far. Gabriel Polhem lärde sig grunderna i mekanik hemma på bruket i Stjärnsund. Efter studier i Uppsala samt som stipendiat i mekanik arbetade han med olika projekt tillsammans med fadern. Gabriel Polhem uppfann egna maskiner bl.a. en vävstol som blev föremål för serieproduktion. Arbetet med Söderslussen i Stockholm färdigställdes av Gabriel Polhem. Han var ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien, direktör över Bergsmekaniken efter fadern samt fick år 1756 tjänsten som föreståndare för den i Stockholms Slott inrymda nygrundade Kongliga Modellkammaren.
I Tekniska museets arkiv förvaras ett antal originalhandlingar rörande Christopher och Gabriel Polhem. Här finns tre brev från Christopher Polhem till kompanjonen Gabriel Stierncrona, som ju formellt ägde Stjärnsunds bruk i Dalarna. En skrivelse från Kungl. Vetenskapsakademien till Gabriel Polhem befäster hans ledamotskap där. I ett annat brev till Gabriel Polhem omnämns i en bilaga förflyttningen av Polhemsmodellerna till Stockholms Slott. Två fullmakter i original befäster dels Christopher Polhems utnämning till assessor i Kommerskollegium dels Gabriel Polhems uppdrag att vara direktör för Bergsmekaniken.
Pd
Pdba

Christopher Polhems arkiv

Handling Anmärkning
Inkomna handlingar, korrespondens
Ämnesordnade handlingar, allmänt