Hem Arkivbildare
Tekniska Museet
Arkiv
Sök

Birger Stafsings arkiv

Arkivinstitution
Tekniska museet
Beståndskod
BS
Landskod
SE
Arkivschema
Enskilda arkiv
Registreringsdatum
2004-02-27
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
E1 - Korrespondens
F1 - Handlingar rörande väg- och vattenbyggnad
G1 - Räkenskaper
J1 - Kartor och ritningar
L1 - Trycksaker

Birger Stafsings arkiv

 
Historik för
Birger Stafsings arkiv.


Birger Stafsings arkiv

Handlingarnas tid
1889--1922
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Ja
Reproduktion tillgänglig
Nej

Omfång
2.5 Hyllmeter


Anmärkning
Arkivtyp: Personarkiv. TM3920, TM6934
Häri B. Carlsons samling.
Birger Stafsing (1856-1922) var överstelöjtnant vid Väg- och vattenbyggnads- kåren, uppfinnare samt byråchef i Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen. Hans arkiv är omfattande och innehåller omfattande korrespondens, handlingar och ritningar rörande Dalälvens reglering och kraftverksutbyggnad, Stockholms sluss, Hammarby sluss, Djurgårdsbron samt Saltsjöbanan. Arkivet innehåller förslag till järnvägssträckningar i och förbi Stockholm. Arkivhandlingarna är från tiden 1889-1922.

Birger Stafsings arkiv

Handling Anmärkning
Inkomna handlingar, korrespondens
Ämnesordnade handlingar, allmänt
Kartor
Ritningar
Räkenskaper, allmänt
Tryck