Hem Arkivbildare
Tekniska Museet
Arkiv
Sök

Bergsunds Mekaniska Verkstads AB:s arkiv

Arkivinstitution
Tekniska museet
Beståndskod
BMV
Landskod
SE
Arkivschema
Enskilda arkiv
Registreringsdatum
2004-02-27
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
D1 - Liggare och register
E1 - Korrespondens
F1 - Handlingar rörande verksamheten
L1 - Trycksaker
Ö1 - Pressklipp

Bergsunds Mekaniska Verkstads AB:s arkiv

 
Historik för
Bergsunds Mekaniska Verkstads AB:s arkiv.

Bergsunds Mekaniska Verkstad vid Bergsundsstrand i Stockholm tillverkade bl.a. ångpannor och propellrar. I Tekniska museets arkiv förvaras arkivalier från åren 1836-1947. Handlingarna utgöres av bl.a. registerböcker för propellrar (1888-1908), leveransliggare och förteckningar över sjöångmaskiner (1911-1929) samt korrespondens, anteckningsböcker, ritningar och pressklipp.

Bergsunds Mekaniska Verkstads AB:s arkiv

Handlingarnas tid
1836--1947
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Ja
Reproduktion tillgänglig
Nej

Omfång
0.5 Hyllmeter


Anmärkning
Arkivtyp: Företagsarkiv. Bergsunds Mekaniska Verkstads AB
Företaget vid Bergsundsstrand i Stockholm tillverkade bl.a. ångpannor och propellrar. I Tekniska museets arkiv förvaras arkivalier från åren 1836-1947. Handlingarna utgöres av bl.a. registerböcker för propellrar (1888-1908), leveransliggare och förteckningar över sjöångmaskiner (1911-1929) samt korrespondens, anteckningsböcker, ritningar och pressklipp.

Bergsunds Mekaniska Verkstads AB:s arkiv

Handling Anmärkning
Register eller liggare, allmänt
Ämnesordnade handlingar, allmänt
Ritningar
Tryck
Inkomna handlingar, korrespondens