Hem Arkivbildare
Tekniska Museet
Arkiv
Sök

Birger Carlsons arkiv

Arkivinstitution
Tekniska museet
Beståndskod
BC
Landskod
SE
Arkivschema
Enskilda arkiv
Registreringsdatum
2004-02-27
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
F1 - Anteckningsbok

Birger Carlsons arkiv

 
Historik för
Birger Carlsons arkiv.

Birger Stafsing (1856-1922) var överstelöjtnant vid Väg- och vattenbyggnads- kåren, uppfinnare samt byråchef i Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen. Hans arkiv är omfattande och innehåller omfattande korrespondens, handlingar och ritningar rörande Dalälvens reglering och kraftverksutbyggnad, Stockholms sluss, Hammarby sluss, Djurgårdsbron samt Saltsjöbanan. Arkivet innehåller förslag till järnvägssträckningar i och förbi Stockholm. Arkivhandlingarna är från tiden 1889-1922.

Birger Carlsons arkiv

Handlingarnas tid
1896--1897
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Ja
Reproduktion tillgänglig
Nej

Omfång
0.1 Hyllmeter


Anmärkning
Arkivtyp: Personarkiv. TM23633
Handlingar hörande till Birger Carlsons samling, TM6934, ingår i
Birger Stafsings arkiv
ARKIVBESKRIVNING
Birger Carlson (1873-1928) var systerson till Birger Stafsing och är den som samlat stora delar av Stafsings arkiv. I Stafsings arkiv ingår en av Birger Carlson skriven anteckningsbok rörande Trelleborgs sockerbruk (1896-1897).

Birger Carlsons arkiv

Handling Anmärkning
Manuskript, handskrifter