Hem Arkivbildare
Tekniska Museet
Arkiv
Sök

Anton Carlsunds arkiv

Arkivinstitution
Tekniska museet
Beståndskod
AC
Landskod
SE
Arkivschema
Enskilda arkiv
Dokumentlager
Länk till dokument och bilder
Registreringsdatum
2004-02-27
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
E1 - Korrespondens
F1 - Handlingar rörande dieselmotorer m.m.

Anton Carlsunds arkiv

 
Historik för
Anton Carlsunds arkiv.

Anton Carlsund (1865-1952) var civilingenjör, konstruktör och industriman. Carlsund utexaminerades år 1887 från KTH:s avd för maskinbyggnad och mekanisk teknologi. Han kom tidigt att arbeta i Ryssland, framförallt vid Ludvig Nobels fabrik i S:t Petersburg. År 1897 sammanträffade han med Rudolf Diesel och lärde sig dieselmotorns konstruktion. I samband med oroligheterna i samband med första världskriget och händelserna i Ryssland flyttade han till Sverige. Bröderna Nobel startade företaget Nobel-Diesel i Nynäshamn, där Carlsund blev verkställande direktör och där han ägnade sig åt förbättringar av dieselmotorn. Arkivet från tiden 1901-1952 i Tekniska museet utgöres av korrespondens, kontrakt, tekniska beskrivningar, manuskript, räkenskapshandlingar, ritningar, trycksaker samt pressklipp. Här finns flera manuskript rörande beskrivningar av Ludvig Nobels maskinfabrik i S:t Petersburg. Carlsund samarbetade med Jonas Hesselman för Hesselmans bok "Teknik och tanke". Manuskriptet till "Minnen från revolutionsdagarne i Petrograd" är spännande läsning.


Anton Carlsunds arkiv

Handlingarnas tid
1901--1953
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Ja
Reproduktion tillgänglig
Delvis

Omfång
0.3 Hyllmeter


Anmärkning
Arkivtyp: Personarkiv. Jfr Svenska AB Nobel Diesel Ark. 2166 och Hylla 103G1
Anton Carlsund (1865-1952) var civilingenjör, konstruktör och industriman. Carlsund utexaminerades år 1887 från KTH:s avd för maskinbyggnad och mekanisk teknologi. Han kom tidigt att arbeta i Ryssland, framförallt vid Ludvig Nobels fabrik i S:t Petersburg. År 1897 sammanträffade han med Rudolf Diesel och lärde sig dieselmotorns konstruktion. I samband med oroligheterna i samband med första världskriget och händelserna i Ryssland flyttade han till Sverige. Bröderna Nobel startade företaget Nobel-Diesel i Nynäshamn, där Carlsund blev verkställande direktör och där han ägnade sig åt förbättringar av dieselmotorn. Arkivet från tiden 1901-1952 i Tekniska museet utgöres av korrespondens, kontrakt, tekniska beskrivningar, manuskript, räkenskapshandlingar, ritningar, trycksaker samt pressklipp. Här finns flera manuskript rörande beskrivningar av Ludvig Nobels maskinfabrik i S:t Petersburg. Carlsund samarbetade med Jonas Hesselman för Hesselmans bok "Teknik och tanke". Manuskriptet till "Minnen från revolutionsdagarne i Petrograd" är spännande läsning.

Anton Carlsunds arkiv

Handling Anmärkning
Inkomna handlingar, korrespondens
Ämnesordnade handlingar, allmänt